صدور احکام اعدام برای سه تن از معترضین نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) در ایران و بدنبال آن اعتراض میلیونی به این احکام ضد انسانی در شبکه‌های اجتماعی موید آن بود که مردم ایران با اعدام مخالف هستند. در برابر جمهوری اسلامی که از روز اول به قدرت رسیدنش به اعدام و آدم کشی متکی بوده است، مردم ایران اعدام را وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات حق طلبانه خود و ایجاد ارعاب در جامعه می‌دانند. از نظر میلیونها نفری که هفته گذشته در طوفان توییتری برای نجات معترضین نوامبر۲۰۱۹ شرکت کردند، اعدام قتل عمد دولتی است و باید ممنوع شود.

مردم ایران رای و تمایل خود را در کمپینی بزرگ برای نجات سه معترض نوامبر ۲۰۱۹ نشان دادند و موفق شدند جمهوری اسلامی را وادار کنند که اجرای حکم اعدام را متوقف کند. این یک موفقیت بزرگ بود ولی هنوز احتمال اعدام این سه جوان وجود دارد. سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی یعنی سه جوانی که برایشان احکام اعدام صادر شده بود، جرمی جز اعتراض برای داشتن آزادی و یک زندگی بهتر ندارند. اعتراضا خیابانی نوامبر ۲۰۱۹ علیه گرانی، فقر و شرایط غیر قابل تحمل کار و زندگی در ایران بود. اعدام پاسخ معترضین در ایران است چرا که سرکوب و اعدام تنها وسیله‌ای ایست که می‌تواند بقای عمر حاکمان ستمگر و دیکتاتور ایران را تضمین کند. اعدام در همه جای دنیا قتل عمد دولتی است، اعدام همه جا و به هر جرمی جنایت است، ولی در ایران اعدام جنایت مضاعف است. در ایران بیگناهان اعدام میشوند. این اعدامها حتی بر مبنای معیارهای جوامعی که در آنها حکم اعدام مجاز است نیز یک جنایت تمام عیار محسوب میشود. مجرمین در ایران نه محکومین به اعدام، بلکه محکوم کنندگان به اعدام هستند.

برای متوقف کردن قطعی اعدام معترضین نوامبر ۲۰۱۹ و همه اعدامهای دیگری که ممکن است در راه باشد تنها راه گسترش اعتراض و مبارزه و افزایش فشار جهانی بر جمهوری اسلامی است. پیشروی و پیروزی این کارزار مستلزم پشتیبانی مردم جهان است. ما از همه شما مردم جهان می‌خواهیم که در این مبارزه بزرگ با مردم ایران همراه شوید و جمهوری اسلامی را برای لغو حکم اعدام این سه جوان و لغو مجازات اعدام در ایران تحت فشار بگذارید.
ما از همه اتحادیه‌های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان درجهان می‌خواهیم که با ارسال نامه اعتراضی به سران جمهوری اسلامی از آنها بخواهند به اعدام‌ها در ایران پایان دهند. جمهوری اسلامی باید احکام اعدام را فورا ملغی کند و موج بی وقفه اعدامها در ایران را متوقف سازد.

ما از دول جوامع اروپایی که اعدام از قوانین قضایی این کشورها رخت بر بسته است می‌خواهیم که صریحا و بدون هیچ تخفیفی به اعدامها در ایران اعتراض کنند و با فراخواندن سفرای جمهوری اسلامی و تصویب قطعنامه هائی در مجامع بین المللی در مخالف با اعدامها در ایران از جمهوری اسلامی بخواهند به اعدام در ایران پایان دهند. میتوان و باید جمهوری اسلامی را وادار کرد که این حربه جنایت و کشتار را کنار بگذارد.
مردم ایران وارد مصافی جدی با جمهوری اسلامی شده‌اند. مردم ایران این حکومت را نمی‌خواهند. جمهوری اسلامی جایی در آینده ایران ندارد. آینده ایران از آن مردم است. همراهی شما با مردم به معنای ساختن ایرانی آزاد و برابر و بدور از اعدام و ترور است.

کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (FreeThemNow)
۴ مرداد ۱۳۹۹- ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)