گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به حق استقلال

یک سینه سخن

بحران کرونا، عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به حق استقلال را به وضوح به نمایش گذاشت. تبعاتی که هم در کشورهای سلطه‌کر و هم در کشورهای سلطه‌بر نمایان هستند. این ‌پی‌آمدها، چه بسا که در کشورهای سلطه‌گر، با شدت و حدت بیشتری مشاهده شده و می‌شوند. این روند احتمالا در آینده هم به همین ترتیب خواهد بود.

لاززم است که ما مردم، هر کدام از همه ما شهروندان دهکده کوچک دنیا، با اهمیت بیشتری به حق استقلال دادن،  گذار از بحران و غم ویروس کووید۱۹ را به شکلی مدیریت کنیم که آرامش و نظم و شادی مردم‌سالاری و حق‌وندی را سرنوشت خود رقم بزنیم.   

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای اشتراک(subscription) در کانال، ابراز نظر(کامنت) و پسندیدن(لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://youtu.be/oLdSJzZgP9Y

 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

با جنگ روانی است که رژیم ولایت مطلقه، توانسته است ۴دهه مردم ایران را منفعل و بی‌عمل نگاه دارد که بتواند بر آنها سلطهداشته باشد. تا جایی که بعضی از مردم با پای خود به حوزههای رای‌گیری میروند و با دست خود به این رژیم مشروعیت میدهند، تا باز هم بر سر کار بماند و به تجاوزها به حقوق آنها، ادامه دهد!

و نیز با جنگ روانی است که رژیم  ولایت مطلقه، توانسته و می‌تواند افراد یگان ویژه و سایر قوای سرکوب و قوای اطلاعاتی و امنیتی را، به مانند حیوانات وحشی،  به جان هموطنانشان، خواهران و برادرانشان، بیاندازد. 

همه به کمک همدیگر میتوانیم هرگونه سانسوری را از بین ببریم، و برای اینکار وسایل متعددی در اختیار شما و همهٌ ما موجود است.

جنگ واقعی ، جنگ روانی است.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد.

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، خویشتن را از لذت همکاری در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر، برخوردار کنیم.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر(کامنت)، و پسندیدن(لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی،  و دنبال کردن(follow)مطالب در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/B_fo5ceJaJ2/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر(کامنت)، و پسندیدن(لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی، و دوست(friend)شدن در صفحهٌ  فیس بوک:

https://www.facebook.com/notes/علی-صدارت/گفتگوی-آقای-بنیصدر-و-علی-صدارت-بحران-کرونا-و-نمایش-عریان-عواقب-و-پیآمدهای-تجاوز-/۲۸۴۵۷۴۳۴۱۸۸۳۵۵۸۹/

  و همچنین در پروفایل فیس بوک:

https://www.instagram.com/p/B_fo5ceJaJ2/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Twitter

آدرس لینک مطلب برای پسندیدن(لایک)، ری‌توییت، و ابراز نظر(کامنت-توییت)، و هم‌رسانی، و دنبال کردن(follow)مطالب در در تویتر:

https://twitter.com/sedaratmd/status/1255241231644479488

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

سایت

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای مشترک شدن(subscribe)، ابراز نظر(کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و لطفا هم‌رسانی:

https://alisedarat.com/1399/02/08/6041/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)