پیشنهادِ کتاب‌؟ پیشنهاد وقتی معنا دارد که کتاب را خوانده باشیم و درباره‌اش فکر کرده باشیم. پس این فهرست را به چشمِ کتاب‌های کنج‌کاوی‌برانگیزی ببینید که خواننده‌ای معمولی را به ورق زدن و ای‌بسا خواندنِ چند صفحه‌ واداشته‌اند. کتاب‌هایی که در نمایش‌گاه دیده‌ام و بعد از این قطعاً خوانده می‌شوند. حتماً کتاب‌های دیگری هم بوده که ندیده‌ام؛ بس‌که نمایش‌گاه شلوغ بود و هوا کم بود و دم داشت و گرم بود…
١. ذهنِ روسی؛ آیزایا برلین؛ ترجمه‌ی رضا رضایی؛ نشر ماهی؛ ١٨۵٠٠ تومان
٢. فلسفه‌ی هنر؛ ژان لاکست؛ ترجمه‌ی محمّدرضا ابوالقاسمی؛ نشر ماهی؛ ٧٠٠٠ تومان
٣. هنر معاصر؛ جولیان استالابراس؛ ترجمه‌ی احمدرضا تقاء؛ نشر ماهی؛ ٨٠٠٠ تومان
۴. آواز بی‌ساز؛ کنت هریف؛ ترجمه‌ی امیرمهدی حقیقت؛ نشر ماهی؛ ١۴٠٠٠ تومان  [رُمان]
۵. تاریخِ چوگان در ایران و سرزمین‌های عربی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نشر ماهی؛ ١۴٠٠٠ تومان
۶. معیارِ نقد، معماریِ نقد ١؛ سعید عقیقی؛ انتشاراتِ سازمانِ فرهنگی هنریِ شهرداریِ اصفهان؛ ١٠٠٠٠ تومان
٧. گُلف روی باروت؛ آیدا مرادی آهنی؛ انتشاراتِ نگاه؛ ١٨٠٠٠ تومان  [رُمان]
٨. من می‌روم؛ ژان اشنوز؛ ترجمه‌ی قدسیه قاسمی؛ نشر قطره؛ ٨٠٠٠ تومان  [رُمان]
٩. ژانرهای سینمایی از شمایل‌شناسی تا ایدئولوژی؛ بری کیت گرانت؛ ترجمه‌ی شیوا مقانلو؛ نشر بیدگل؛ ٨٠٠٠ تومان
١٠. بودن با دوربین ـ کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ؛ حبیبه جعفریان؛ حرفه هنرمند؛ ١٢٠٠٠ تومان
١١. از مزرعه؛ جان آپدایک؛ ترجمه‌ی سهیل سمّی؛ انتشاراتِ ققنوس؛ ٧٠٠٠ تومان  [رُمان]
١٢. چطور زندگی کنیم: زندگی مونتنی در یک سئوال و بیست جواب؛ سارا بیکوِل؛ ترجمه‌ی مریم تقدیسی؛ انتشاراتِ ققنوس؛ ٢۵٠٠٠ تومان
١٣. گفتگو با وودی آلن؛ اریک لاکس؛ ترجمه‌ی مازیار عطاریه؛ نشر شورآفرین؛ ٢۴٠٠٠ تومان
١۴. هنر ناپیدایی؛ آنیتا دسای؛ ترجمه‌ی شیرین معتمدی؛ انتشاراتِ مروارید؛ ۵۶٠٠ تومان [داستان]
١۵. عکاسی و سینما؛ دیوید کمپنی؛ ترجمه‌ی محسن بایرام‌نژاد؛ نشر مرکز؛ ٨٩٠٠ تومان
١۶. مهرجویی: کارنامه‌ی چهل ساله؛ مانی حقیقی؛ نشر مرکز؛ ١٧٩٠٠ تومان
١٧. بنفش‌تر از خود با خیابان‌های خاموش؛ محمدرضا اصلانی؛ انتشاراتِ مروارید؛ ۴٧٠٠ تومان [شعر]
١٨. مدرک؛ آگوتا کریستف؛ ترجمه‌ی اصغر نوری؛  انتشاراتِ مروارید؛ ٨۵٠٠ تومان  [رُمان]
١٩. باغِ سیمانی؛ ایان مک‌ ایوان؛ ترجمه‌ی وحید روزبهانی؛ نشر آموت؛ ٧٠٠٠ تومان  [رُمان]
٢٠. مسافر شبانه؛ ماوریتزیو ماجانی؛ ترجمه‌ی اثمار موسوی‌نیا؛ نشر افسونِ خیال؛ ٨۵٠٠ تومان  [رُمان]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com