دل‌نوشته‌ای برای معشوق – این ترنمی از یک اعدام شده است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)