وبینار زمانه:

«دولت غارتگر و توسعه اقتصادی»

جلسه دوم: اقتصاد سیاسی و موضوع غارت

موضوع‌ها:

نقد نگرش اول و اقتصاد سیاسی غارت

  • مختصات چهارگانه اقتصاد سیاسی بمثابه حوزه تولید و تخریب ثروت
  • اقتصاد سیاسی غارت: سرمایه داری سیاسی پیش و پس از سرمایه داری صنعتی
  • اقتصاد سیاسی غارت: اشکال غارت در سرمایه داری معاصر و ایران پس از انقلاب

نگرش دوم: اقتصاد بمثابه روش مطالعه رفتار عقلائی آدمیان

  • امپریالیسم اقتصادی در حوزه علوم اجتماعی، تعمیم دو فرضیه اقتصاد به دیگرعلوم
  • تعمیم منطق بازار بر سایر شیوه های روابط اجتماعی
  • پرسشها در مورد اقتصاد غارت

نتیجه گیری

زمان برگزاری:

جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ (۳ آوریل۲۰۲۰)

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)

◄ لینک شرکت در وبینار: 

https://bit.ly/webinar2zamaneh


بیشتر بخوانید:

دولت غارتگر و توسعه اقتصادی


جلسه اول:

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)