چنبن روزی در چند سال پیش
۱۵آبان۱۳۵۸
رگ خواب روحانیت؛نفوذآنجاست!
روزنامه انقلاب اسلامی۱۵آبان ۱۳۵۸
دکترابراهیم یزدی(درمقام وزارت خارجه)درمصاحبه باخبرنگاران:[من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذ خواهدبود].
پاورقی:
آیاباقطع رابطه راه نفوذبسته شد؟
خامنه ای دردیداربادانش‌آموزان و دانشجویان(۱۲آبان۱۳۹۸چهل و یک سال بعد)گفت:
[مهم‌ترین پاسخی که جمهوری اسلامی درمقابل توطئه‌های آمریکا داده این بوده که راه ورودونفوذ مجددسیاسی آمریکابه کشوررا بسته است].
نفوذچیست؟نفوذی کیست؟راه های نفوذکدامند؟درعصرماهواره، اینترنت،وتوزیع اطلاعات واطلاع رسانی رسانه ای درکمتربن زمان به افکارعمومی،معنای نفوذوسلطه رابشکل ماهوی تغییرداده است. واقعیت این است که رابطه وقطع رابطه باهرکشوری هیچ تاثیری در نفوذوسلطه ندارد.مشکل کشورما مشکل ساختاری ومدیریتی است. مشکل این است که خامنه ای می خواهددرهمه جادخالت کندوبه هیچ فردی هم اعتمادنداردجزآن هاکه ذوب درایشان شده وهمین دلیل نفوذوبازشدن مسیرنفاق دررگ و پی جامعه ومدیربت کشوراست!
روحانیت ونمایندگان خامنه ای همه جاهستندوبهتربن مکان نفوذزیر عبای روحانیت است.کافی است رگ خواب روحانیت رابدست آورید!
پانزدهم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com