چنبن روزی در چند سال پیش
۱۷آبان۱۳۵۸
سازمان مجاهدین خلق؛
آغازکننده قطع رابطه باآمریکا
روزنامه انقلاب اسلامی۱۷آبان ۱۳۵۸
سوال سازمان مجاهدین خلق از شورای انقلاب:
«دلایل تاخیردرقطع رابطه با آمریکاولغووابستگی هاچه بود؟آیا انتظارمی رودکه آمریکاتوبه کرده وبه صراط مستقیم بازگردد؟»
پاورقی:
سازمان مجاهدین خلق ازاولین گروه هایی بودکه درفضای ملتهب انقلاب،رادیکال ترین شعارهارامی داد.وبه نوعی حاکمیت رابه آن سمت آنتریک می کردوازآنجاکه حکومت بدلایل قبل ازاتقلاب میانه خوبی بااین سازمان نداشت،برای عقب نماندن ازقافله،خودپرچمدار وآغازکننده می شد.یکی ازشعار های سازمان مجاهدین خلق انحلال ارتش بودکه بدلیل ناممکن بودن، درکنارش کمیته وسپاه تاسیس شد.سازمان مجاهدین خلق بدلیل سوابق،خودرامستحق ولایق واولی براداره کشورمی دانست ولی بدلیل مخالفت حاکمیت بااین سازمان،راه نفوذونفاق رادرپیش گرفت.وباواردشدن به فازجنگ مسلحاته ووابسنگی به دولت های بیگانه نیروهای بسیاری(بخصوص جوانان)راتلف وازببن برد!
یکی ازوجوه مشترک بین مسعودرجوی(دررهبری سازمان مجاهدین خلق)وخامنه ای(دراصل ولایت مطلفه فقیه وذوب شدگان آن)الوهیت تامقام خدایی،مقدس شدن ومطمارحق وباطل بودن آن هااست!
هفدهم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

محمد شوری,تریبون زمانه,سازمان مجاهدین خلق,قطع رابطه باآمریکا,شورای انقلاب,سپاه پاسداران,انحلال ارتش,ولایت مطلقه فقیه,مسعودرجوی,خامنه ای,محکمه(assize),چنین روزی درچند سال پیش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com