این عکس خواست میلیونها نفر از مردم رنج کشیده عراق را انعکاس می دهد. مردم قیام کننده، آمده اند تا شر اینها را از سر خود کم کنند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)