نوشته : اگر نمی‌فهمید به ایرانی [فارسی] بگوئیم: مردم می خواهند سیستم را براندازند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)