امروز، هجدهم مهر مصادف با دهم اکتبر ، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است.
یاد می‌کنیم در این روز از وضعیتی در ایران که این کشور را در مقام چند کشور اول دنیا با بیشترین آمار اعدام‌ها قرار داده است.
یاد می‌کنیم از همه‌ی کسانی که به خاطر تعلق داشتن به اقلیت‌های جنسی، مذهبی، ملی و سیاسی در ایران و هر جایی از جهان اعدام شدند.

هنوز در ایران و هفت کشور دیگر روابط همجنسگرایانه حکم اعدام دارد


تنها در ایران و هفت کشور دیگر هنوز برای روابط همجنسگرایانه مجازات اعدام دارد. در این میان ایران جز کشورهاییست که این مجازات تنها در قوانین‌اش وجود ندارد، بلکه در صورت محکومیت به صورت قطعی اعمال نیز می‌شود.
کشورهایی که در ان ها قانون اعدام عموما به صورت قطعی اعمال می‌شود را با کلمه‌ی قطعی و کشور‌هایی که این مجازات در قوانینش وجود دارد اما تحت شرایط خاصی اعمال می‌شود را با کلمه‌ی احتمالی در نقشه‌ی زیر مشخص کرده‌ایم.
شش‌رنگ با مجازات اعدام در هر حالتی مخالف است، اما در مورد همجنسگرایان و کسانی که به خاطر تعلق داشتن به اقلیت‌ها مورد خطر اعدام قرار می‌گیرند ما با توحشی غیر انسانی مواجه هستیم که با رویکرد حذفی می‌خواهد انسان‌هایی «ناهنجار» از لحاظ هنجار عرفی و قانونی را بزداید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)