در حالیکه کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به اعتصاب زده اند؛ مدیرعامل این شرکت در نامه ای خطاب به مدیران کلیه واحدهای این شرکت، ضمن تهدید کارگران دستور داده است با کارگرانی که در اعتصاب شرکت می‌نمایند،برخورد انضباطی شود.

ضرورت احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان

روز گذشته ابلاغیه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خطاب به مدیران کلیه واحدهای این شرکت، ارسال شد؛ مبنی بر اینکه با کارگرانی که محل کار خود را ترک کرده‌ و در اعتصاب شرکت می‌نمایند، برخورد انضباطی شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته ابلاغیه‌ای از سوی «امید اسدبیگی» مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خطاب به مدیران کلیه واحدهای این شرکت ارسال شد.در متن این ابلاغیه که به امضای اسدبیگی رسیده و رونوشتی از آن برای فرمانداری شوش، اداره کار شوش، اداره اطلاعات شهرستان شوش، فرمانده سپاه شوش و دادستان شوش ارسال شده آمده است: «بدین وسیله ابلاغ می‌گردد کلیه معاونین و مدیران مجموعه مکلف هستند لیست افردای را که محل کار خود را ترک کرده‌ و در اعتصاب شرکت می‌نمایند جهت کسر از حقوق و کاهش مدت قرارداد با درج اخطار در پرونده اعلام و اقدامات لازم را معمول دارند.»…

شورای اسلامی کار اهرم کارفرما علیه کارگران است!

مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در واکنش به این ابلاغیه گفت: در حوزه کارگری اختلاف کارگر و کارفرما تنها باید در چارچوب سازو‌کارهای پیش‌بینی شده در قانون کار حل شود. ماده ۱۵۷ قانون کار می‌گوید هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد…

یادآوری ؛

در “منشور جهانی حقوق سندیکایی” در باره حق تشکل و اعتصاب آمده است:

“کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند، و بی‌آنکه اجازه یا نظارت مقام‌های دولتی یا کارفرمایان لازم ‌باشد، درهر فعالیت سندیکایی می‌توانند شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگری گردهم ‌آیند، به مذاکره بنشینند، و عقاید خود را در خصوص تمام مسئله‌هایی که به‌ آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق‌دارند نشریه‌های مورد نظرشان را بخوانند، نشریه‌های سندیکایی و کارگری را پخش کنند، و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند… کارگران حق دارند در دفاع از منافع خود، درهرعمل مشترک اعم ازاعتصاب، تظاهرات، یا دیگر فعالیت‌های سندیکایی، شرکت کنند. کارفرمایان یا مقام‌های دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت‌های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادهای شخصی آنان را زمینه‌یی برای تبعیض در استخدام، شرایط استخدام، و دستمزد دستاویز قرار دهند، یا آن‌ را وسیله‌یی برای اخراج یا جریمه کردن قرار دهند”.

“حقِ اعتصاب، حقی سیاسی برای کارگران است. هر کارگر، صرف‌نظر از حرفه‌اش، حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیتی، به حربه اعتصاب توسل جوید. کارگران و سازمان‌های سندیکایی کارگری حق دارند در دفاع از منافع خود اعتصابی را سازمان دهند یا از اعتصاب‌هایی حمایت کنند. سازمان‌دهیِ اعتصاب، شرکت در اعتصاب یا تظاهرات به‌نشانه همبستگی، نباید به‌هیچ‌وجه نباید به دستاویزی برای تنبیه، جریمه، یا هر اقدام توبیخی دیگر نسبت به کارگران، چه هنگام اعتصاب و چه بعد یا قبل ازآن، بدل شود”…

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)