با بحرانی تر شدن وضعیت موجود در ایران فرضیه ها و تحلیل های متفاوتی درباره آینده کشور   مطرح می شود که در بسیاری از این پیش بینی ها، ویژگیهای مشترک و تفاوت های اوضاع فعلی ایران  در قیاس با کشورهایی مانند شوروی سابق، سوریه، عراق ونزوئلا در نظر گرفته می شود . در این میان به ویژه بعد از اعتراضات سال ۹۶ موضوع سوریه ای شدن یا نشدن ایران برجسته تر شده است. در همین راستا طیف های متفاوت سیاسی  در داخل و خارج کشور، آرا و نظرات متفاوتی در این زمینه داشته اند. در این نوشتار سعی شده است با کنار هم قرار دادن برخی از این آرا و نظرات تحلیل جامع تری از این موضوع ارائه شود.


۱_ اصول گرا ها یا جناح تندرو

جناح تندرو بنا به سنت دیرینه خویش هر نوع اعتراضی از سوی مردم را  فتنه دشمنان بیگانه با مشارکت عوامل وابسته داخلی شان معرفی می کنند. در همین راستا سوریه ای شدن ایران نیز، از سوی این طیف  پروژه ای منتسب به بیگانگان توصیف می شود. حال پرسش هایی که پیش می آید این است که با توجه به تجربه ای که این جناح در سوریه ای سازی سوریه داشته است آیا آنان آرزوی سوریه ای شدن ایران را در سر می پرورانند؟ آیا رویکرد این جناح در این زمینه را بایستی صرفا در قالب تهدیدات لفضی تو خالی در جهت ارعاب معترضین و به انفعال کشیدن آنان تفسیر نمود که در حد تهدید باقی خواهد ماند؟ آیا با عمیق تر شدن بحران ها در ایران و همه گیر شدن اعتراضات مردمی این جناح برای ادامه حیات نظام از روی استیصال و ناچاری این پروژه را عملیاتی نخواهد کرد؟ اگر این پروژه اجرایی شود واکنش مردم و نیروهای مختلف سیاسی در داخل و خارج کشور و کشورهای منطقه و قدرت های خارجی در قبال آن چه خواهد بود؟

۲_ اصلاح طلبان  

می خواهیم اما نمی شود، می خواهیم که  بشود ولی نمی گذارند. این کارنامه رفوزه اصلاح طلبان از آغاز پیدایشان تا به امروز در ایران بوده است. اساسا قشری که خود را اصلاح طلب می نامد، نیروهای تندروهای انقلابی در دوران طلایی امام و اصلاح طلبان پس از مرگ آیت الله خمینی هستند. هر دو دسته اصول گرا  و اصلاح طلب خود را صاحبان واقعی انقلاب می دانند. هر دو دسته در روند پیروزی و تداوم آن نقش ایفا کرده اند و در طی این سال ها خواستار تضعیف رقیب و سهم بیشتری از سفره انقلاب شده اند. تفاوتشان در روش های چگونگی حفظ نظام و نوع مواجه با بحران ها و اصل مشترکشان پایداری نظام است. البته اصل حفظ نظام در میان اصلاح طلبان تا زمانی اعتبار دارد که مانند طیف احمدی نژادی ها از چرخه قدرت و سفره انقلاب به طور کامل حذف نشوند، به بیان دیگر این صیغه اخوت همیشگی نیست. اما رویکرد اصلاح طلبان در برخورد با موضوع سوریه ای شدن چگونه است. روش اصلاح طلبان در مواجه با این مقوله نیز همانند دیگر مقولات، شرطی سازی در چارچوب دوگانه اصول گرا_اصلاح طلبی است که در قالب گفتمان ارعاب مردم و بزرگ نمایی از خود می باشد. اگر ما نباشیم جنگ می شود. اگر ما نباشیم ایران سوریه می شود. اگر ما نباشیم اصول گراها پوست مردم را خواهند کند و نمونه های فراوانی از این دست که در گفتمان اصلاح طلبی به وفور یافت می شود. ( البته آقای اکبرگنجی در مقاله خود با عنوان کدام نوع دیکتاتوری برای گذار به دموکراسی مساعدتر است از گفتمان اگر ما نباشیم کمی عدول کرده و به گفتمان اگر ما باشیم روی آورده اند. وی با برجسته سازی و تاکید بر واژه میانه روها به طور ضمنی حکم پایان کار اصلاح طلبان را در ایران صادر می کند و با طرح گفتمان اگر ما باشیم، دیکتاتوری میانه روها را کاتالیزوری برای فروپاشی نظام معرفی می کند. البته تز آقای گنجی در این زمینه تقلید ناشیانه ای از نظریه کارل مارکس است که معتقد بود دموکراسی لیبرال، دیکتاتوری طبقه بورژوا بر علیه طبقه  پرولتاریا است و برای گذار از دیکتاتوری بورژوا، ابتدا می بایست دیکتاتوری پرولتاریا برقرار شود و بعد از آن جامعه مدنی دیکتاتوری پرولتاریا به کمک روند جبر تاریخی ما را در گذار به بهشت موعود یاری خواهد کرد. آقای گنجی نیز معتقد است برای عبور از دیکتاتوری بد اصول گرایی حضور دیکتاتوری خوب میانه روها از اوجب واجبات است، آن چنان که بعد از ترکیب تز دیکتاتوری بد اصول گرایی با آنتی تز دیکتاتوری خوب میانه روها، سنتز دموکراسی عالی مد نظر ایشان حاصل خواهد گشت).

اما جایگاه واقعی اصلاح طلبان یا میانه رو ها را باید با توجه به تحولات بین المللی بررسی نمود.  شادی توافق پس از برجام و پیروزی عظیم برد_برد دیری نپایید که بعد از انتخاب دونالد ترامپ و خارج شدن وی از این توافق به تراژدی بزرگ و ناکامی این دسته بدل گشت و مصدق زمان به  اعلم زمانه تقلیل رتبه یافت. به بیان دقیق تر ادامه حیات برجام سازان به نجات برجام و نجات برجام به انتخاب شدن کاندیدای حزب دمکرات در انتخابات آتی آمریکا بستگی دارد. در غیر این صورت پرونده این دسته نیز به مانند طیف احمدی نژادی ها به بخش بایگانی نظام منتقل خواهد شد( در همین راستا ما شاهد خواهیم بود با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری لابئیست های جمهوری اسلامی در آمریکا روزهای پرکاری را پیش رو خواهند داشت).  چنانچه دموکرات ها پیروز انتخابات باشند، روح تازه ای در برجام دمیده خواهد شد و نظام اسلامی می تواند نفسی تازه کند. در غیر این صورت ما شاهد تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی خواهیم بود.(زمزمه هایی که از درون نظام در این زمینه هرازچندگاهی شنیده می شود در راستای آماده سازی اذهان برای اجرایی کردن این تغییر در صورت انتخاب مجدد دونالدترامپ می باشد). جناح تندرو در ایران به خوبی می داند پذیرفتن برجام دوم در قالب شرط هایی که آمریکا طرح می کند امضا بر پای استعفانامه این جناح از عرصه قدرت سیاسی در ایران است. به بیان دیگر برجام اول تیری بود که نظام به پای خود شلیک کرد تا بتواند لنگان لنگان به حرکتش ادامه دهد. اما برجام دوم با شرایط طرح شده از سوی آمریکا تیری است که باید مستقیما به مغزش شلیک کند که به باور نگارنده با بحرانی تر شدن وضعیت در ایران جناح تندرو از سر استیصال گزینه سوریه ای شدن را بر برجام دوم ترجیح خواهد داد.

۳_ اپوزیسیون پان ایرانیست مخالف جمهوری اسلامی

این دسته شامل طیف های متفاوت سیاسی در داخل و خارج از ایران می باشد که فصل اشتراکشان

دو اصل خدشه ناپذیر زبان مقدس فارسی و حکومت متمرکز اقتدارگرا می باشد. این دو اصل به عنوان قوانین آسمانی و جاودانه از سوی دسته پذیرفته شده است.

اما رویکرد این دسته از مخالفین جمهوری اسلامی درمورد سوریه ای شدن ایران چیست؟ اغلب  اعضای این طیف، گفتمان سوریه ای شدن ایران را تهدیدات تو خالی جناح تندرو در جهت القای ترس وسرکوب اعتراضاتی می دانند که در صورت به ثمر رسیدن اعتراضات آنان در ایران به قدرت خواهند رسید.  این دسته از مخالفین در نتیجه گیری خود از سوریه ای نشدن ایران به دلایلی همچون ،هویت ملی قوام یافته و تمدن کهن و درهم آمیختگی قومی اشاره می کنند و در گفتمان خود گروه هایی که سودای جداسری از ایران را دارند به عده قلیل وابسته به بیگانگان نسبت می دهند که در میان اکثریت ایرانیان محلی از اعراب ندارند. پیشنهاد نگارنده به این دسته از مخالفان پان ایرانیست جمهوری اسلامی این است که تاریخ معاصر ایران را با عنایت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

با یک مثال در ارتباط با فرضیه سوریه ای شدن ایران شاید ابعاد این موضوع بیشتر نمایان شود.

تصور کنید آقای ترامپ برنده دور دوم انتخابات در آمریکا شده است. فشار تحریم ها از یک سو تکاپوی اپوزیسیون برانداز از سوی دیگر و رشد و تکثیر اعتراضات مردمی و افزایش تهاجمات گروه های قومی مسلح ،هسته اصلی قدرت در درون نظام را مجاب کند برای حفظ موجودیت خویش پروژه سوریه ای شدن ایران را استارت بزند. برای نمونه  نظام می تواند برای تحقق بخشیدن به این امر نیروهای مسلح خود را از استان هایی همچون کردستان و آذربایجان غربی به سمت استان های دیگر فرا بخواند. از سوی دیگر ما می دانیم به دلیل فقر تحمیلی و نبود امکانات در مناطق کرد نشین عده ای از هموطنان کرد مجبور به مهاجرت به شهرهای ترک نشینی همچون ارومیه شده اند و در این میان برخی از گروه های تجزیه طلب کرد به طور علنی ادعای مالکیت بر شهر ارومیه را دارند. نظام جمهوری اسلامی با این اقدام خود می تواند آتش جنگی را در این مناطق شعله ور کند که خاموش کردن آن به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود و پای کشورهای دیگر را به این مهلکه باز کند.

مثال بالا صرفا یک نمونه فرضی برای نشان دادن اهمیت موضوع می باشد. و سخن آخر اینکه در تحلیل های علمی ما نمی توانیم به مانند رمال ها از قطعیت رخداد یک واقعه از پیش باخبر باشیم اما با طرح فرضیه های بر گرفته از واقعیات میدانی می توانیم یک موضوع مشخص را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم تا دچار شوک پس از حادثه نشویم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)