هر آخوند، کشیش، خاخام و هرچه  از اینگونه آدمی، از آنجا پدید آمده  که به پُرسش هایِ دینی مردم ، پاسخ دهد و هرچه آگاهیِ دینیِ آدمیان بیشتر شود، نیاز به پاسخ هایِ  چنین آدم هایی، کمتر می شود. به همین سبب، یک روحانیِ دینی بنابَر یک دلیلِ وجودیِ ساده برایِ بَقای خود، همواره می کوشد، حقیقت، هر چه پوشیده تر و نا معلوم تر همیشه در هاله ای از ابهام باشد تا نیاز به وجودِ او، از میان  نرود. این پایه ی قرن ها پوشیدگیِ حقیقت و دروغِ دین در چنبره ی نیرنگ و جادویی کاسبکارانه، جنایت بار و پُر از خرابی است.

امیر سارم

هر حکومتِ دیکتاتوری نیز، برایِ نشان دادنِ کارایی ، قدرتمندی، و حقیقی بودنِ خود، ناچار است برای هر ادِّعایِ نظامش، نمایش هایِ عمومی ای مانندِ راهپیمایی، استقبال هایِ ساختگی از رهبرانِ خود و انواعِ دیگری از نمایش هایی از استواری و وفاداری، برگزار کند که در برخی دیکتاتوری ها، مانند جمهوریِ اسلامی که بر محورِ آخوند و کسب و کارِ آخوند می چرخد، همه ی این  نمایش هایِ فریب، بیشتر و گسترده تر و نیرنگ آمیزتراند.

چنین حکومتی با گذشته ای  پُر از خرابی و ویرانی و فساد، همواره مجبور است با برگذاریِ  راهپیمایی، انتخاباتِ جَعلی و برنامه هایِ ساختگیِ هواداری از نظامِ خود، همه به هزینه ی مردم، بر حق بودن و توانمندیِ و روحانی بودنِ آخوندهایِ حاکم را نمایش دهد.

امّا  انقلابِ رسانه ایِ  دنیا با آسان کردنِ دست یابیِ انسان ها در ایران و جای جایِ زمین به آگاهی، نقشه ها و برنامه های چنین نمایش هایی را، بسیار دشوار کرده است و اینهمه سانسورِ اخبار و کتاب و اینترنت و ماهواره و روزنامه و هر وسیله ی آگاهی بخشِ دیگر در جمهوریِ اسلامی ، همه به این دلیل است که مهمترین محورِ بقایِ دیکتاتوریِ آخوندیِ جمهوریِ اسلامی ادامه یافتن وَ شرطِ  ماندگاری اش، در پنهان ماندنِ حقیقت و بی خبریِ مردم و هر اندازه ی ممکن  نا آگاه ماندنِ تک–تکِ انسان هایِ جامعه ی ایرانی از حقیقت و دروغِ  دین هر حقیقت و دروغِ دیگر است.         

  امیر سارم   –  کانالِ تلگرام: https://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)