همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران نیشکر

 

فیلم: «از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان»؛ دانشجویان با شعار«فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم» بر یکی بودن خانواده بزرگ کارگران و دانشجویان تاکید کردند. روز سه‌شنبه ۲۹ آبان جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با در دست گرفتن چندین پلاکارد و سردادن شعار، حمایت و همبستگی خود را با کارگران زحمتکش و مظلوم هفت تپه اعلام کردند. در این تجمع دانشجویان همبستگی سراسری میان دانشجویان و کارگران زن و مرد از هفت تپه تا تهران را به نمایش گذاشتند…

 

راه امید درمانی، کارگر زندانی دانشجوی زندانی! پیوستن دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران نیشکر – فیلم

پیوستن دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران نیشکر-از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان

روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با در دست گرفتن چندین پلاکارد و سردادن شعار حمایت و همبستگی خود را با کارگران زحمتکش و مظلوم هفته تپه اعلام کردند. در این تجمع همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران نیشکر هفت تپه در پردیس دانشگاه تهران اعلام شد، دانشجویان همبستگی سراسری میان دانشجویان و کارگران زن و مرد از هفت تپه تا تهران را به نمایش گذاشتند.

از هفته تپه تا تهران زحمتکشان در زندان

دانشجویان دانشگاه تهران با شعار «از هفته تپه تا تهران زحمتکشان در زندان» اقدام حکومت در دستگیری نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را مانند دستگیری دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور محکوم کردند.

هفت تپه، هپکو، فولاد، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد

دانشجویان همچنین حمایت خود را از کارگران هفت تپه، هپکو و فولاد اهواز نشان دادند و با شعار «هفت تپه، هپکو، فولاد، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد» خواستار اتحاد و همبستگی دانشجویان با کارگران سراسر کشور شدند.

دانشجویان با سردادن شعار «ایستاده‌ایم در سنگر دانشجو و کارگر» بر ایستادگی خودشان در کنار کارگران نیشکر هفت تپه و سایر کارگران زحمتکش ایران در یک سنگر  ابراز کردند.

این دانشجویان شعار «فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم» بر یکی بودن خانوداه بزرگ کارگران و دانشجویان تاکید کردند.

دانشجویان بار دیگر سیاست پولی کردن دانشگاه‌ها را که از سوی نظام صورت می‌گیرد محکوم کردند. دانشجویان شعار می‌دادند: «دانشگاه پول گردان تضیف زحمت‌کشان».

من یک هفت تپه‌ایم/ کارگر هفت تپه آزاد باید گردد

دانشجویان روی پلاکاردهایی که در دست گرفته بودند خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند. دانشجویان روی این پلاکاردها نوشتند:

« من یک هفت تپه‌ایم» و « کارگر هفت تپه آزاد باید گردد ».

راه امید درمانی، کارگر زندانی دانشجوی زندانی!!

کلید دانش بنگاه دست توئه روحانی، اسم رمز ورودش شده امید درمانی

همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران نیشکر
همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران نیشکر
همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران نیشکر
همبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران نیشکر

دانشجویان در دو پلاکارد «امید درمانی» «حسن روحانی» را به سخره گرفته و روی این دو پلاکارد نوشتند: «راه امید درمانی کارگر زندانی دانشجوی زندانی» و «کلید دانش بنگاه دست توئه روحانی ، اسم رمز ورودش شده امید درمانی»

همه‌اش که نباید ترسید راه که بیفتیم ترسمان می‌ریزد

دانشجویان شجاعی که در این تجمع همبستگی با کارگران زحمتکش نیشکر هفته شرکت کرده بودند در یکی از دستنوشته‌های خود نوشته بودند« همه‌اش که نباید ترسید راه که بیفتیم ترسمان می‌ریزد».

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران مورد توجه بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

۲۹ آبان ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)