وضعیت کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار مردم در هفته های گذشته برگرفته از سایت نه به قطع یارانه ها.
خبر انتخابی از سایت : اخراج دانش‌آموزان از مدرسه دولتی به دلیل عدم توانایی در پرداخت پول
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مریوان، شماری از دانش‌آموزان دختر مدارس این شهر را به دلیل عدم پرداخت وجه نقد مطالبه شده از ادامه‌ی تحصیل محروم کرد.
به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، مسئولان “مدرسه‌ی فاطمه زهرا” شهرستان مریوان از دانش‌آموزان مبلغ ١٠٠ هزار تومان وجه نقد مطالبه کرده اند اما تعدادی از دانش‌آموزان به دلیل بی‌بضاعتی و عدم پرداخت وجه مطالبه شده توسط اداره‌ی آموزش و پرورش از ادامه تحصیل محروم شدند.
دبیرستان فاطمه زهرا، ویژه‌ی ‌دانش‌آموزانی است که از روستاهای اطراف مریوان به منظور ادامه‌ی تحصیل به مدت ٩ ماه در آنجا مشغول به تحصیل می‌شوند.
مسئولان این مراکز تحصیلی نه تنها با دانش‌آموزان همکاری نکرده بلکه آنان را برای دریافت وجه نقد تحت فشار قرار می‌دهند.
به گفته‌ی “کُردستان میدیا”، بیش از ۴٠ دانش آموز دختر به دلیل عدم پرادخت پول از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.
دبیرستان “فاطمه زهرا” دخترانه بوده و بیشتر دانش‌آموزان روستاهای چور، نه‌نه و همچنین دانش‌آموزان روستاهایی از توابع “خاو میراوا” در آنجا مشغول به تحصیل هستند.
پیشتر نیز مدرسه‌های شیخ شلتوت، الزهرا، و مائده در سنندج و همچنین مدرسه‌ی “درویشان” در منطقه‌ی “ژاورو” از توابع سنندج، مبلغ ١۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان وجه نقد از دانش آموزان مطالبه کرده بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)