ادامه سیریلیک برگردانی فرهنگی علوم انسانی داریوش آشوری. برای سریع‌تر انجام شدن این کار از نیروی داوطلب استقبال خواهیم کرد. سیریلیک‌سازی این فرهنگ به تاجیکان مبنع مهمی خواهد بود و برای آموزش واژه‌های علوم انسانی همراه با امکان مقایسه این واژگان با اصل فارسی آن، دانش آنها از خط فارسی نیز تقویت خواهد کرد.
Фарҳанги ъулуми инсонӣ” аз Дориюши Ошӯрӣ. Бахши А”
мадхалаи се ва идома дорад
мадхалаи се
мадхалаи ду
мадхалаи як

 

absorptive capacity гунҷоиши ҷазб گنجایشِ جذب
absorptiveness даркишандагӣ درکِشندگی
absorptiveness ҷазбкунандагӣ جذب کنندگی
abstainer хештандор خویشتندار
abstainer парҳезгор پرهیزگار
abstainer бода парҳез باده پرهیز
abstemious камхӯрок کم خوراک
abstemious парҳезгор پرهیزگار
abstention раъйи мумтанеъ رأیِ ممتنع
abstention парҳез پرهیز
abstention парҳезгорӣ پرهیزگاری
abstentionism раъйи мумтанеъ додан رأیِ ممتنع دادن
abstentionism парҳезгорӣ پرهیزگاری
abstentionism бодапарҳезӣ باده پرهیزی
abstentious хештандор خویشتندار
abstentious парҳезгор پرهیزگار
abstentious бодапарҳез باده پرهیز
abstinence хештандорӣ خویشتنداری
abstinence парҳезгорӣ پرهیزگاری
abstinence бодапарҳезӣ باده پرهیزی
abstinent хештандор خویشتندار
abstinent парҳезгор پرهیزگار
abstinent бодапарҳез باده پرهیز
abstract таҷрибӣ تَجریدی
abstract интизоъӣ انتزاعی
abstract бароҳанҷида بَرآهنجیده
abstract обистара (дар ҳунар) {آبستره {در هُنَر
abstract чакида (мақола) {چکیده {مقاله
abstract фишурда (мақола) {فشرده {مقاله
abstracta (L.) бароҳанҷидаворон (фалс) {بَرآهنجیده واران {فلس 
     

Идома дорад

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com