آغاز به کار تارنمای احمد شهید به زبان فارسی همزمان با انتشار چهارمین گزارش ایشان از وضعیت حقوق بشر در ایران.

سازمان ملل متحد چهار گزارشگر ویژه را برای تمرکز بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرده است: آندرس آگیلار (۱۹۸۴-۱۹۸۶)، رینالدو گالیندوپل (۱۹۸۴-۱۹۸۶)، مائوریس کاپیترون (۱۹۹۵-۲۰۰۲) و احمد شهید. شورای حقوق بشر دکتر شهید را به دفتر گزارشگر ویژه در ژوئن ۲۰۱۱ منصوب کرد و او حکم خود را در اول آگوست شروع کرد

دکتر شهید رشد حقوق‌ بشر در ایران را از انتخابات۲۰۰۹ بررسی و دیده‌بانی می‌کند با تهیه و ارائه دو گزارش در سال به سازمان ملل. گزارشگر ویژه کار خود را بر اساس پیمان‌نامه‌هایی که ایران به صورت داوطلبانه پیوسته، پیشنهادهای به تصویب رسیده شده در بررسی دوره‌ای جهانی (یو پی آر)، و نگرانی‌های ابراز شده توسط دبیر‌کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در ایران پایه‌ریزی کرده است. او همچنین اتهامات نقض حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بشر با تایید حکومتی را که به صورت مستقیم به دفتر او از طریق گروه‌های مختلف ابلاع می‌شود را بررسی می‌کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)