متاسفانه پس سانسورهای متعدد و محدودیتی که در روش کامنت گذاری داشتم در سایت های امثال رادیوزمانه و رادیوفردا و… رفتم در سایت بالاترین عضو شدم، من هم چندان آگاه نبودم به سیستم بالاترین، و غفلت از سیستم امتیازدهی! این سیستم امتیازدهی بالاترین عملا به ابزار سرکوب آزادی بیان شده است؛ یعنی در این سایت یک سری دسته بندی ها است و من در ادامه کار در  عرض چند روز متوجه شدم کاملا سایت بالاترین تحت کنترل ایادی صهیونیسم جهانی است و به شکل هدفمند دارند علیه دگراندیشانی که برخلاف مشی صهیونیست ها فعالیت می کنند، با سیستم امتیازدهی و گزارش، سعی در اقدام به حذف فعالان  اینترنتی می کنند! (اما کور خوانده اند/ دیدید که هستم! اگر بخواهم با  میل خودم نخواهم بود/ دنیای اینترنت است و کسی را نمی توان مجبرو کرد به  ترکش مگر خودش بخواهد)

خب امثالهم که در جمهوری اسلامی محروم هستیم از داشتن حق آزادی بیان و رسانه، و خطر جانی همیشه  تهدیدمان می کند توسط نظام ضد بشری و تروریستی ج.ا. ، که امثال ستار بهشتی را شاهد بودیم چگونه توسط عوامل جنایتکار ج.ا. در اوج مظلومیت به قتل رساندند، ناچاریم در  همین سایت های مشکوک کامنت بگذرایم و  نظرات خود را منتشر کنیم.

اینجانب ناچیز، یک فرد معمولی هستم و متاسفانه و یا خوشبختانه به هیچ بند جا نیستم و به قول معروف، حزب یک نفره هستم، یعنی از تهیه مطلب تا ویرایش و انتشار و تبلیغ  برای مطالبم یک نفره انجام می دهم. برای حفاظت از خودم همیشه با نام مستعمار به کار میبرم. با وجودی که در وضعیت بد زنده مانی هستم و تحت شدیدترین وضعیت بغرنج مالی و فقر در  ایران در حقیقت زنده مانی می کنم، و بدرترین رنج ها را چه از سوی سیستم ظالم و فاسد ج.ا. متحمل می شوم،  چه از سوی مردمان عادی نیز مورد آزار و تعرض هستم. ج.ا. ایران یک جهنم واقعی برای   دگراندیشان مثل من است.

سایت بالاترین را من مدت ها می شناختم، اما غفلت و حواس پرتی های این روزهای جسم رنجور  و بیمارم را نمی گذارد کامل مواظب باشم. تا اینکه من به اعتماد نسبی به این سایت های مدعی آزادی بیان داشتم، در برخی مباحث وارد شدم، می دانستم در این سایت هتاکی می کنند اما اعتماد دشاتم مسئول سایت برخرود خواهد کرد، من همان اول  کار گفتم و هشدار دادم در مقابل هتاکی سکوت نخواهم کرد و اقدام می کنم و دیدند انجام دادم. دیگر اگر توی حرف زدن نتوانیم کاری کنیم پس به در چه می خوریم؟! که فحاشی و هتاکی کنند و امثالهم مارس به ایستیم ؟!

اما در کمال تاسف، متوجه هجمه لمپنیسمی کاربران این سایت قرار گرفتم! چقدر مایه تاسفم شد که اغلب اپوزیسیون ج.ا. خارج نشین این قدر داغان هستند و در چنین سطح نازلی هستند که ابائی از فحش ناموسی ندارند!

باری! من که دیدم این یارو همین طور مرا به فحش ناموسی کشیده و از لج بازی رفتی دوباره لینک مجدد ساخته و انبوهی کلمات تگ با الفاظ رکیک ایجاد کرده، معترض شدم. اما عوامل ناظر  بالاترین از او حمایت کردند و همچنان اکانت این فرد هتاک و مشوق به اعمال تروریستی فعال است! وی صراحتا تشویق به برخورد مردم با یک فرد ناشناس دلال سکس میکند.  نمی دانم این عکس جعلی است. برخی کامنت گذاشتن عکس جعلی است و طبق معمول آن را به  عوامل ضد اطلاعات سپاه نسبت دادند!

من خودم در ایران  بوده و می دانم در  مشهد چه خبر است، چون بومی این شهر هستم و تا حدی از کم و کیف روسپی گری در مشهد باخبرم. خب فعلا  نمی خواهم وارد همه جزئیات شوم. اما بدانید شهر مشهد بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد. درصد بالایی از جمعیت شهر حتی اتباع خارجی مقیم بویژه افغنستانی هستند. روسپی ها احتمالا اکثر ساکن و حتی زاده همین شهر باشند، اما بخش بزرگی از اینها مهاجر و یا فرزندان مهاجر همین یک نسل گذشته هستند. مشهد در این چند دهه بعد  از انقلاب  حمعیتش چند برابر شده و از نیم میلیون نفر به بیش از سه میلیون نفر رسیده است یعنی شش برابر! قطعا امروزه اکثریت قاطع مردم مشهد بومی نیستند و حتی زاده این شهر نیستند احتمالا. ما با یک شهر مهاجرنشین روبرو هستیم که می توان آن را نماد و خلاصه ایران نامید. کمابیش چیزی که  در مشهد رخ می دهد و برآیندش در  بیرون مشاهده  می شود همان چیزی است ایران است! اگر در مشهد روسپی گری است، اول اینکه حقیقتا تعداد کمی هستند نسبت به کل جمعیت،شاید به ازای هر چند ده هزار نفر، یک نفر است، لزوما هم همه شان مشهدی زاده و حتی ایرانی نیستند. الان معضل همین است و بخش بزرگی جوانان تحت فشا رمرحومیت جنسی،  که زا فقر و ندرای حیت دسترسی به روسپی ها ندارند. نمی یوم اکثریت، بلکه بخش بزرگی از مردان مجرد و جوان ها معرتض این هستند چرا مراکز دیسکو و کاباره و بار و از جمله بساط روسپی گری راحت نیست! با  ترس و لرز و غیر رسمی است! نمی دانم خارج نشین ها اینها نمی دانند یا خودشان به تجاهل زده اند.  قطعا بخشی از مردم داخل مخالفند، اما این ها کسانی هستند که یا به شدت مذهبی و سنتی هستند و یا نیاز جنسی شان  برآورده می شود از راه دیگر، جای محرومان جنسی نیستند! 

من برای جلوگیری از سوءتفاهم و  به احترام بقیه مردمان ایران و کشورهای دیگر اسم مکانی دیگر نمی برم. من هرگز حقیقت به این آشکاری منکر نمی شوم. روسپی گری در جهان یک واقعیت است و احتمالا تا نسل ها در جهان بازار سکس خواهد بود. انکار حقیقت و عدم پاسحگوی به نیاز بشریت قضیه را حل نمی کند. برخورد خشن ضد انسانی به فعالان بزار سکس و روش بنیادگراهای مذهبی گونه ها است. من اصلا انتظار ندارم یک مدعی مبارزه با نظام ج.ا. مشابه کارهای آنها را بکند! اگر قرار باشد مثل ج.ا. برخود کنند، چرا بایست این نظام برود؟! این چه  کاری است کلی هزینه  حیثیتی و مالی و جانی مردم بدهند که این نظام  برود و یکی مثل خودش بیاد که با نیاز مردم برخورد خشن و سرکوب گرانه کند؟!

به طوری من بررسی کردم، هنوز سندی  نه یافتم که سران و عوامل سپاه مستقیم در روسپی گری نقش دارند! ممکن  انفرادا یک سپاهی بدون اطلاع و هماهنگی  کاری بکند و  از موقعیت سوءاستفاده کند، اما چیزی در مشهد شایعه مشهور است،  حضور برخی آخوندها و طلبه ها و افراد وابسته به اطلاعات است که گویا خودسر و با سوءاستفاده از موقعتیشان و احتمالا بدون اجزاه و هماهنگی با  مقامات سطح بالا فعالیتی می کنند. اما تاکید میکنم من هرگز حتی با  یکی از  اطلاعاتی برخورد نکردم،  بررسی  شخصی ام طلبه ها و برخی فعالان شاغل در مراکز ثبت ازدواج و طلاق است که   به امر صیغه مشغولند و فقط و فقط رسما در مرود صیغه مشغول هستند. روش  کار همین است انها معرفی میکنند و کمیسیونش می گیرند، گاهی حضوری و گاهی تلفنی با  کارت بانکی. می گویند بور به فلان کس و آدرس ، به باقی قضایا کار ندارند، اینجا خاله ها نقش دارند. در تمام مراکز روسپی گری که بررسی کردم به هیچ وجه مردی حضور ندارد، کاملا اداره مکان با خاله که معمولا پیر زن یا زن میانسال است عهده است. طلبه ها و یا فرد  معرف صیغه اصلا نمی داند و یا اگر بداند و حدس بزند دخالتی نمی کند، آنها می گویند برو و باهاش صحبت  و توافق کن،  حق دلالی اش گرفته، باقی قضایا  کاری ندارد، که آیا خطبه صیغه خوانده می شود و یانه! اگر خودش اقدام کند مبالغ بیشتری می گیرد، اگر بگویی فقیر و کم درامدم می گوید فقط پول معرفی بده! خودت برو صیغه کن با مسئولیت خودت، دیگر کاری به باقی قضایا ندارد. تاکنون هرگز با هیچ  سپاهی یا اطلاعاتی دلال روسپیان مواجه نشدم و فعلا این حرفها در حد شایعه است.  من تاکید می کنم تا این لحظه هیچ سندی از دخالت سیستماتیک سپاه در امر روسپی گری در  ایران و از جمله مشهد نیافتم.

برخلاف تصور خارج نشنیان و شاید دورغگویان اپوزیسیون، چند مورد متوجه شدم که برخی طلبه ها و وابستگان دارند در امر  صیغه فعالیت می کنند، خودشان مدعی اند که برای رفع  نیاز مردم بویژه مردان مجرد است، برای جلویگری از وقوع عقده جنسی و  جنایت های ناشی از مکشلات جنسی. تا حدی هم درست می یگوند و من لزوما تمام کراشان بد نمی دانم، مشکل من اینست چرا صیغه؟! چرا روسپی گری لااقل نیمه رسمی نمی کنند و تا مردهای مجرد فقیر و محروم راحت تر نیازشان برآورده کنند و این همه علیه روسپی گری هجمه نشود، که متاسافنه بخشی از مردان مجرد از شدت محرومیت جنسی دچار عقده جنسی شوند و  کارشان به بیماری روانی و یا جنایت و تجاوز بکشد؟!

در مورد موسساتی بهم گفتن برخی آشنایان که در پوشش نام و شغل دیگری، جااندازی  برای توریست های خارجی از جمله عرب می کنند و نمی دانم حقیقت چیست چون شخصا نتواستم مراجعه کنم! خب نمی توان به این موسسات با جیب خالی رفت و در عمل دید چه خبر است. اما بعنوان بومی فقیر در مشهد تواستم با برخی دلالان روسپی گرها قیمت پایین ارتباط برقرار کنم و متوجه شدم  همه روسپی ها مطلقه هستند. حتی یک نفر پیدا نکردم که  دختر مجرد کم سن سال زیر ۱۸ سال باشد و تا حال ازدواج نکرده باشد. همگی مطلقه و یا بیوه هستند و زن بالغ. البته من رد نمی کنم که ممکن است دختران زیر ۱۸ سال باشند اما تاکنون سند و موری پیدا نکردم. اما نکته ای خارج نشین ها نمی دانند که، این زن ها  بیوه و مطلقه بوده و معمولا از روی فقر این کار می کنند. نکات جالبی دریافتم، مثلا اینکه این زن ها روسپی ناراحت بودند که مزد کمی میدهند. از شکایات معمول این روسپی مزد کمی است که مشتری ها یمدهند و اغلب همیشه سعی می کنند به نحوی مشتری را به تیغنند! بخش قابل توجهی از مبلغ به جیب دلال می رود. تقریبا ۲۰% سهم دلال است. دلال ها و خاله ها البته کمتر از روسپی ها سهم می گیرند. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مبلغ سهم روسپی است. من باهاشان صحبت کردم، عموما از سر فقر به این کار تن می دهند. توی کارشان برخی  خیلی حرفه ای شده اند  و برخی آماتور بازی در میاروند اما زود حرفه ای می شوند! اما همگی با رضایت است. حتی یک نفر نگفت از روی اجبار بوده. اغلب برای درامد شخصی است و البته  همیشه می  گویند خرج خانه را می دهند. اما نکته همین است من تا حالا یک مورد ندیدم این دلال ها کسی  مجبور به این کار کرده باشد (من موارد معدوید شنیدم شوهر معتاد زنش مجبرو به روسپی کرده، اما شخصا موردی ندیدم، تزاه این اجبار از سوی شوهر یا بستگان بوده و نه دلال سکس. اسا من هرچ ه فکر می کنم دلیل پیدا نمی کنم یک دلال سکس یا صیغه بخواهد سکس مجبور کند). چیزی از سخناشنان مشخص است مشکل اینها این است کارشان رسمی نیست و مجبور دائم تحت حمایت طلبه یا دلال های بزن بهادر باشند. این غیر رسمی یودن شغل روسپی گری، موجب نارضایتی روسپیان است. البته من مواردی بهم گزارش دادند  آشنایان که حتی روسپی شغل رسمی و ابرومندی داشته و با درامد مکفی! باور کردنش دشوار است که برخی روسپی ها از روی لذت و یا منفعت بیشتر این  کار میکنند، اما اینها اقلیت هستند. اکثریت فقیر هستند.

برای در بحثی که شد، در پاسخش گفته شد که دنیا  دار مکافات است و مجازت اعمال زشتت خواهی دید،  اما این شخص لجوحانه اقدام به ساخت پستی دیگر کرد و در توهم خودش  انگرای کشف بزرگی کرده و یک مولتی اکانت نفوذی سپاه پاسداران و یا آخوندها مرتجع  ج.ا. را کشف کرده است!

اینجا بود که پی به حقاینت برخی ادعاهای امثال امید دانا پی بردم. من هوز هم با برخی عقاید امید دانا مشکل دارم، من هرگز علیه هیچکسی هتاکی نمی کنم در یک بحث، اما معتقدم کسی دارد مستقیم به فحاشی ناموسی می کند، بایست محکم باهاش برخورد شود و مقابل مثل شود. من این کار با او کردم. تا این  جای یک یک دعوای زشت بود که این فرد آغازنده اش بود و ناخواسته بر من تحمیل شد.

من مشکلی ندارم که حتی کل اکانت و مطالبم حذف شود. اما توهمات امثال برخی از اپوزیسیون و سایت صهیونیستی بالاترین برایم جالب است. واقعا فکر کرده اند این قدر ضد اطلاعات سپاه و نظام ج.ا. داغان است که فردی عادی مثل من بیاد این گونه وارد بازی شود. این آزمایشی عملی بود که خودم – ناخواسته- در  داخل یک دعوا شدم و متوجه شوم عمق فاجعه ای مردمان ایران با آن گرفتارند. حقیقتا مردم  ایران و کشور  ایران امروز رد وضعیت آچمز است. این کشور و مردمانش میان اباطیل شرور گرفتار است. وضعتی آچمز مردمان ایران همین است که ج.ا. اگر به هیمن روال ادامه دهد بیشتر ایران بدون جنگ و انقلاب وشورش تبدیل برهوت می شود و اگر سرنگون شود، جایش به احتمال قریب به یقین نظام بدتر از  ج.ا. می گیرد که به  مراتب خطرناکتر و ضد بشری هستند، چون اینها اجنبی تر از برخی اخوندها هستند! صهوینسم جهانی، که نمیانده اش اسرائیل است و چنان جنایات هولناکی علیه بشریت انجام می دهد و کارنامه ننگینی از جنایت و ترور دارد، و حتی ابائی از کودک کشی ندارند!

قطعا امثال من، از  نام مستعمار و مولتی اکانت استفاده خواهم کرد، و این را حق خود می دانم  از امکانات محدود موجود  استفاده بکنم. وقتی در سایت بالاترین با چهار تا کامنت انرژی  اکانتم تمام می شود و می بینم طرف مقابل که خواهر و مادر مرا به فحش کشیده و ترمز بریده می رود و مسئول سایت  کاری نمی کند، اکانت مجدد خواهم ساخت و  مقابله به مثل خواهم کرد.  فکر کردند با مظلوم بی دست و پایی طرف هستند! البته من مظلومم و مورد ظلم نظام ج.ا. و  اپوزیسیونش هستم. مثل اکثر مردم ایران. اکثر مردم ایران شاید حتی بدون آنکه بدانند  مورد ظلم هستند، این رانتخورای و انواع  دزدی هایی که می شود بیت المال ایران، ظلم به یکایک مردم  ایران است. در حالی که بیشتر مردم  ایران با مشکلات مالی و فقر و  بیکاری دست به گیریبانند عوامل ج.ا. در حال غارت و دزدی بیت المال هستند و بی رحمانه جیب فقرا را به روش های مختلف غارت می کنند! اما مظلومیت ما در این است که در خارج و توسط مدعیان مبارزه این نظام ضد بشری ج.ا  نیز  مورد ظلم واقع می شویم!

دروغ پراکنی و اتهام زنی اینها علیه امثال من عادی، نشان می دهد با در وضعیت بغرنج آچمز از سوی ج.ا. و  اپوزیسیون وابسته صهیونیستی مواجهیم. خطر اینکه عومل صهیوسنم جهانی مستقیم چیره گردند بر ایران، و  تحت پوشش  اپوزیسیون سکولار  دموکرات بسیار  بدتر است. من هنوزم کمابیش به مفاهیم سکولاریته و دمکراسی علاقه مندم، اما  اخیرا بیش از پیش به سمت دیدگاه های امثال امید دانا سوق پیدا می کنم، چرا که به عینه و عملا می بینم در آن سوی قضیه، شاید بخش عمده  اپوزیسیون به شدت ضد بشری است.

انتشار عکس یک موبایل و انتشار مشخصات فردی، و سپس تشویق مردم به شناسایی و برخورد با یک دلال سکس ناشناس و اتهام بدن مدرک که دلال وابسته به سپاه اسیت! (علم غیب دارند گویا یان سکولارها، ظاهرا الله پیامبران جدیدی به نام سکولار دمکرات پیدا کرده است و علم غیب بدان ها عطا کرده!)، مرا یاد عملکرد عومل ج.ا. در بدو انقلاب می اندازد. کشتار روسپی ها و کسانی در  کار این حرفه هستند!

از  بدبختی اینجاست من به طرف و  دیگران می گویم، این کار زشت و بازی کثیفی است که مسائل جنسی ابزار مبارزه با نظام ج.ا. قرار دادید، می  گویم، یکی از مشکلات بخشی از مردم ایران بویژه جوانان و پسران و مردان مجرد همین محرومیت و سرکوب جنسی است که ج.ا. دارد اعمال می کند.  من سال ها در سایت های مختلف  اپوزیسیون کامنت گذاشتم و خیلی واضخ و صریح بب این معضل اشاره کردم، که رسمی یا  نمیه رسمی  شدن دسترسی به باازر سکس و حمایت از روسپی ها  از توقعات بخشی بزرگی مردم است (و نه لزوما اکثریت! اینجا دمکراسی پرادعا بایست حق القیت به رسمیت بشناسد، اقلیتی در  ایران خواهان بازار سکس هستند، اگر  اپوزیسیون سکولار دمکرات مخالفت کند فرقی با آخوندهای مرتجع ندارد!). ما که در یک  آرمان شهر و مدینه فاضله نیستیم که همه نیازهای بشری پاسخ داده شود. امروزه در ایران بر اثر مرحومیت و سرکوب جنسی ج.ا.  دچار حوادث دلخراش تجاوز قتل های متعدد است، چه توسط بیماران جنسی سادیستیک و چه باندهای مافیایی! رسمی و نمیهر مسی شدن بازار سکس یکی  از خواسته های امثالهم است تا زمانی که کشور به وضعیت نرمال و حداقلی برسد که مردم بتوانند نیاز جنسی شان تامین کنند. متاسفانه ج.ا. اجازه انتشار آمارها حقیقی از میزان بالای تجاوزات جنسی و قتل ها جنسی منتشر  نمی کند. البته چند مورد حاد عمومی شد. در همه کشورهای مدرن غربی اکنون بحث آزادی بازار سکس مطرح شده و مثلا در  همین  هلند سعی کردند با رسمیت دادن برخی آزادی بازار سکس، میزان جنایت ناشی عقده و  محرومیت جنسی را بگیرند. اینکه آیا موفق بوده اند بحث دیگر است.

اما با این کامنت هایم، طرف برمی گردد مرا به متهم به جااندازی و شغل روسپی گری می کند! نمی دانم اینها علم غیب هم پیدا کرده اند؟! از کجا فهمیدی که من دلال روسپی گری هستم؟!

من اگر جانداز و روسپی گری  کارم بود، چه  نیازی داشتم بیام خودم به دردسر فعالیت سیاسی علیه ج.ا.  به اندازم؟!، از کجا معلوم الان سرویسهای جاسوسی داخل ایران و  خارج  مرا شناسایی نکرده و از کجا معلوم به سرنوشت دیگر فعالان منتقد سیاسی دچار نشوم. من متاسفم که که دهن به دهن این فرد شدم. او مرا عصبانی کرد و پاسخ در خور خودش گرفت. من به اشتباهاتم  افتخار نمی کنم، عذر می خواهم که ناخواسته مرتکب واکنش بدی شدم، اما بدانید مرا در لحظه عصبانی کرد این هتاک اپوزیسوین بالاترینی! خب اینم از مدارک شخص معمولی ام است، من شغلم این نیست که کل کل رسانه ای کنم با بقیه! و برخلاف وی هرگز  از عمل زشتم  دفاع نمی کنم. فحاشی از سوی هر کسی محکوم و قبیح و مردود است.

اینجا آزمونی بود که ماهیت سایت های  اپوزیسیون مثل  بالاترین مشخص شود. مدتها بود در شک جدی بودم که در ماهیت حقیقی این سایت ها. حالا دیگر شکی  ندارم این سایتها توسط عوامل ضد بشری هستند. اینها  هنوز به قدرت نرسیده چنین با مردم برخورد خشن می کنند، وای به روزی که به قدرت برسند. فعلا که بخش بزرگی  از مردم عادی در اثر ظلم فساد ج.ا. به سمت قهقرا می روند و ناخواسته در دام  این بخش از اپوزیسیون ضد بشری وابسته به صهیونیسم جهانی افتاده اند. این مردم که اغلب اهل مطالعه نیستند و بعید میدانم این نوشتار مرا بخوانند، آنها ممکن است دوباره مثل سال ۱۳۵۷ مرتکب حماقت دیگر شوند و این بار یک اهریمن بدتر  از ج.ا. بر سرشان بیاد.

این هم چند  لینکها  با سیستم سرکوب منفی دادن و یا توسط مسئول  بالاترین حذف شد،  اینها اغلب متعلق به مطالب امید دانا بود. مثلا یک لینک دقیقا  درباره  حقوق و حق آزادی پوشش بود! دقیقا مربوط به بحث حجاب اجباری بود که اپوزیسیون رویش مانور میدهد. اینکه امید دانا از روش نامناسب و لحن خوبی استفاده نیم کند و از موراد  مورد  انتقاد من است که با برخی الفاظ نامناسب، کارهای پژوهشی و انتقادی اش را در نزد مردم سست  می کند! این کارش اشتباه محض است. در حالی که واقعا برخی کارهایش فوق العاده است. فحاشی بسیار مخرب است. من شخص عادی هستم و با نام مستعار، فحاشی ناخواسته و از روی عصابنتم نسبت فردی که مرا مورد فحش و تهمت قرار داده واکنشی احساسی است. اما ایمد دانا نبایست این کرا بکند. هر چند گاهی به نظر می رسد در پخش زند دچرا عصابنیت می شود و فحش می دهد!، اما این کراش علیه اش استفاده می شود. فحاشی در نهایت به زیان فرد هتاک تمام می شود. برای همین  اپوزیسیون وابسته صهیونیسنم جهانی امثال مرا مورد هتاکی قراز میدهد و در واکنش عصبی، به خیال خودشان مچ گیری می کنند. من دیگر شکی ندارم توطئه بزرگ برای ایران چیده اند و با همکاری خواسته و ناخواسته عوامل ج.ا.  ایران و شادی نفوذی های صهیونیست ها را به سقوط و  فروپاشی می خواهند به برند  ایران را!

https://www.balatarin.com/permlink/2018/5/24/4837049

https://www.balatarin.com/permlink/2018/5/26/4838300

https://www.balatarin.com/permlink/2018/5/22/4834942

https://www.balatarin.com/permlink/2018/5/26/4838458

https://www.balatarin.com/permlink/2018/5/26/4838428

صفحه رودست/ امید دانا

https://www.youtube.com/channel/UCdpNcdUH9ObL4XpNx-eDQ2g

بالاترین، جنگلی از نقض حقوق بشر و ضد آزادی بیان.

بالاترین، جنگلی از نقض حقوق بشر و ضد آزادی بیان.

ایران در وضعیت آچمز (تجمیع بخش های ۱ و ۲)

ایران در وضعیت آچمز (تجمیع بخش های ۱ و ۲)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com