هنوز این دور باطل دروغ پردازی های رییس جمهور دولت کودتا ادامه دارد. با تماشای این فیلم، یاد مناظره های انتخابات 88 افتادم و یاد این حرف میرحسین موسوی، وقتی زل زده بود به دوربین و می گفت: مردم من با شما حرف دارم، این آدم توی چشم شما نگاه می کنه و دروغ می گه…

می گوید: تورم که می شود مردم ضرر نمی کنند، مردم سود  می کنند. فقط کسی که حقوق بگیر ثابت است ضرر می کند! وقتی خانه گران می شود مردم ضرر می کنند؟ نه، ضرر نمی کنند . همه سود می کنند. فقط کسی که خانه ندارد ضرر می کند. دولت ما به شدت ضد فساد است…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)