دیوار

دیوار

دیوارها بوده‌اند

دیوارها هستند

همواره اما درغیبت دَری برای گشایش است،

که پنجره معنایی این‌چنین ژرف می‌یابد.

مفهومِ عمیق چشم‌انداز،

آرزویی ست که در دوردست به چشم می‌آید

افقی که خواستن را در سلول‌های مکررِ لَخت، جَرَس تیزِ بیداری ست

معنای پیچیده‌ی پنجره‌ای در میان این‌همه دیوار آری،

معنای انسان است!

 

پویان مقدسی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)