مصاحبه با رادیو  پیام آزادی: بحث انتقادی درباره نوشته‌های محمدرضا نیکفر درباره مسائل چپ

محمدرضا شالگونی:

آن چه نمی توان از نیکفر پذیرفت این است که چرا تا این حد اینان [یعنی “اکثریت] را جدی می گیرد، درحالی که خود می گوید ازاین جمع چیزی در نمی آید. اکثریت ،سازمانی است که در یکی ازحساس ترین لحظات تاریخ ایران با حکومتی که ما را به چنین روزی انداخته کنار آمده است. اکثریت آینه ای نیست که بتوان چپ را در آن دید. کسی چون  نیکفررا نمی توان بخشید که اکثریت را بعنوان جریان مهم چپ و الگوی چپ قرار می دهد و از این طریق نظراتش را در باره چپ بیان می کند.

نمی توان فتوا داد که در ایران انقلاب رخ نمی دهد، در ایران دوگانگی به وجود نمی آید. این که نیکفر می گوید دولت را بگذارید کنار،خطای بزرگی است. مساله مرکزی انقلاب اجتماعی، دولت است. دشمنی با دولت موجود  حیاتی است نه فقط درحرف بلکه با اقدامات توده ای و سنگر بندی شده و درارتباط باهم. در نظرات رضا نیکفر هم حقایقی وجود دارد و هم اشکالاتی.

انقلاب اجتماعی باید دولتی را براندازدو دولتی را بسازد که ماموریت انقلاب اجتماعی راانجام دهد و پرولتاریا را توانمند کند.این که نیکفر می گوید طبقه متوسط نمی خواهد رژیم را براندازد خطاست.ا ولا اگر طبقه متوسط  به چپ بدبین است در آن حقیقی وجود دارد. ولی مگر طبقه پائین وطبقه کارگر به چپ خوش بین است؟ چپ یکبار خراب کرده، همه به او بد بین اند. خود نیکفر هم به چپ بدبین است.

◄ بشنوید:


مطالب مرتبط

چپ و ناسازه سیاسی

سه نوشته درباره نیروی چپ و جامعه‌گرایی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com