برای آزادی، صلح و حاکمیت ملی، همبستگی ملی ضرورتی فوری است


برکناری “رکس تیلرسون ” وزیر امور خارجه امریکا از سوی ترامپ و انتصاب “مایک پمپئو”رئیس سیا، بجای وی همه نگاه‌ها را به سوی واشنگتن معطوف ساخته است. مایک پمپئو خواستار خروج امریکا از توافق “برجام “، برخورد جدی با جمهوری اسلامی و مقابله با سیاست‌های جاه طلبانه آن است! این امر نگرانی در مورد امکان برخورد نظامی با حکومت اسلامی را بطور چشمگیری افزایش داده است. “مایک پامپیو خواهان بکار بستن روش‌های بسیار تند وشدید علیه ایران است. برای او ترکیبی از تحریم‌های گسترده و تهدید نظامی می‌تواند رژیم جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. ”
اما برای جلوگیری از چنین برخوردی که به زیان مصالح ملی ایران است چه می‌توان کرد؟!؟
بی تردید منافع و مصالح ملی ایران و ایرانی، در همبستگی ملی و تغییر نگاه حکومت اسلامی به جامعه و جهان است. بر این اساس باید از منازعات منطقه و مداخله در آنها پرهیز و بر ضرورت صلح پافشاری کند فقط با اتخاذ این سیاست، سرمایه‌های ملی ایران که امروز بمنظور تقویت نگاه یکسویه دینی در منطقه و مداخله در جنگ صرف میشود، می‌تواند برای بهبود معیشت مردم به ستوه آمده ایران هزینه گردد. بعلاوه به جای حمایت و مداخله در جنگ‌ها، باید تعامل با جهان و همکاری با جامعه جهانی را در پیش گرفته شود. این تغییر نگرش اساسی خواست اکثریت قاطع مردم ایران است. بدیهی ست توجه به خواست عمومی مردم، همبستگی ملی را تقویت می‌کند!! بستر مشارکت آزادانه همه اقشار و طبقات جامعه ایران و میهن دوستان در نهادهای تصمیم گیری را فراهم می‌سازد. این روند منطبق بر ارزش‌های دمکراتیک و موازین حقوق انسانی ست که با آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی حکومت می‌تواند آغاز شود.
اما آیا استبداد دین سالار حاکم از نگاه ایدئولوژیک دینی فاصله میگیرد، منافع و مصالح ملی ایران را مورد توجه قرار میدهد؟؟!! و…….
پاسخ منفی ست!!!
در این وضعیت نیروهای آزادیخواه و ملی، نه می‌توانند در مقابله با امریکا و همپیمانان منطقه‌ای، با استبداد دینی همصدا شوند و نه می‌توانند برای براندازی استبداد با آمریکا همکاری کنند!! عقلانیت سیاسی ایحاب می‌کند نیروهای ملی با تاکید بر آزادی‌ها، حق اعمال حاکمیت ملی بر پایه رای آزاد مردم بدور از تنگ نظریها و جاه طلبی‌ها را خواستار شوند و با تقویت همبستگی ملی، تحقق مطالبات عمومی و حفظ تمامیت ارضی را بصورت جدی پیگیری نمایند.
تردیدی نیست که فقط با سیاستی مستقل، مطالبه آزادی و مبارزه جدی با فساد میتوان در جهت تقویت همبستگی ملی و مقابله با استبداد دینی حاکم به نتیجه مطلوب رسید و سایه جنگ را از ایران دور ساخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)