همراهی جامعه بین‌الملل با تلاش‌های جامعه مدنی ایران امری ضروری است و به بهبود شرایط حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد. مکانیسم‌های بین‌المللی مانند تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد، نقشی مهم خواهد داشت.
دوره گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کنید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)