Image result for ‫رامین حسین پناهی و هدایت عبدالله پور‬‎

کمپین علیه اعدام و مبارزه ای سراسری برای لغو احکان اعدام دو فعال سیاسی رامین حسین پناهی و هدایت عبدالله پور در کردستان اتفاق سیاسی مهم هفته گذشته بود و البته هنوز ادامه دارد. کمپین لغو احکام اعدام دو فعال سیاسی توسط مینا احدی یکی از چهره های بین المللی کمیته علیه اعدام و امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی سازماندهی و فراخوان داده شد. در هفته گذشته هزاران نفر با امضاهایشان، با همگام شدن ده ها نفر از مخالفین اعدام در شهرهای ایران، در خارج از ایران در ده ها شهر در کردستان عراق، کشورهای اروپا و کانادا با برگزاری میتینگ و تظاهرات به اعتراض و مبارزه علیه احکام اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی هم صدا و همگام شدند. 
مبارزه برای لغو احکام اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی عرصه ای دائمی از تلاش مخالفین جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته است. جمهوری جنایتکار اسلامی با قتل عامهای خونین و اعدامهای دسته جمعی حاکمیت خودگمارده و ضد انقلابیش را به مردم در ایران تحمیل کرد. اعدام حربه خونین و جنایتکارانه حکومت اسلامی در ایران علیه کمونیستها، آزادیخواهان و مخالفینش است.
اکنون پیکان مبارزه علیه احکام اعدام از هر دوره ای تیز و بُرا کل حاکمیت در ایران را هدف گرفته. تشکیل کمپین لغو احکام اعدام دو فعال سیاسی رامین حسین پناهی و هدایت عبدالله پور در کردستان استارت پیشروی و تعرضی سازمانیافته به جمهوری اسلامی است. مبارزه مردم در شهرهای کردستان اگر با توان و قدرت بالایی ابراز وجود بکند، در مدت بسیار کوتاهی به حاکمیت و تسلط حکومت اسلامی پایان خواهد داد.
حمایتهای گرم و صمیمانه مردم از کمپین لغو اعدام و حمایتهای صمیمانه آنها از خانواده رامین حسین پناهی در ایندوره را ما در ادامه مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی ثبت خواهیم کرد.
کمپین لغو اعدام رامین حسین پناهی و هدایت عبدالله پور ادامه دارد. نهادهای جمهوری اسلامی در منگنه فشار و نارضایتی مردم در سطح سراسری قرار دارند. افکار عمومی در شهرهای کردستان و سطح سراسری علیه احکام اعدام دو فعال سیاسی بسیج شده است، سازمانهای سیاسی و سرنگونی طلب از کمپین لغو حکم اعدام دو فعال سیاسی حمایت کرده اند.
مردم از جمهوری اسلامی در سطح میلیونی ناراضی هستند. ناقوس مرگ و سرنگوتی حکومت اسلامی با شعارهای کوبنده مردم «مرگ بر خذامنه ای»، «مرگ بر دیکتاتور» بصدا در آمده. اعتصابات کارگری مداوم، راه پیمایی های اعتراضی همه جا وجود دارد. دختران خیابان انقلاب به اعتراضات سرنگونی طلبانه مردم با پرت کردن حجاب اسلامی بخیابانها آمده اند.
کمپین لغو اعدام دو فعال سیاسی و حمایتهای مردم در ایران و خارج از ایران ادامه روند جنبش اعتراضی برای سرنگونی است. این کمپین در هفته گذشته پیشروی های تاثیر گذاری داشته است. نگاه های افکار عمومی در کشورهای اروپایی و کانادا به اعتراضات مردم در ایران و به خواست کمپین لغو احکام اعدام جلب شده. این کمپین و خواست لغو اعدام دو فعال سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی ادامه دارد. کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران در کنار مردم در ایران و کردستان، در کنار مادر و پدر رامین حسین پناهی و در کنار هزاران نفر از فعالین مخالف اعدام در حمایت و تقویت این کمپین مصمم و استوار ایستاده است.
١٧ بهمن ١٣٩۶
۶ فوریه ٢٠١٨

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com