ششمین همایش روان پژوهان ایرانی (خارج از کشور)

 «فرد، جامعه و سلامت روان»

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷
محل برگزاری: شهر روتردام (Rotterdam) در کشور هلند

سلامت روان، عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمايلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب. سلامت روان، تأمين رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پيشگيری از ابتلاء به اختلالات روانی و درمان مناسب و بازتوانی آن است.
بالا رفتن سطح بهداشت روانی و شناخت بيشتر ما از کارکرد روان، افکار غلط و خرافاتی را در مورد اين بيماري ها کنار زده و نشان داده است که بيماري های روانی قابل پيشگيری اند. افزايش سطح بهداشت روانی، همراه با شناسايی و تشخيص بموقع اختلالات روانی و اقدام برای درمان آنها از سویی و تلاش در پيشگيری از عوارض و شدت يابی بيماری و توانبخشی بيماران و رشد و توسعه خود باوری، خوش بینی، مهر ورزی و تقویت روان از سوی ديگر، از وظايف بهداشت روان است.
در این همایش تلاش می کنیم از زوایای گوناگون به فرد، جامعه و سلامت روان بپردازیم تا با افزایش آشنایی شناخت خود از کارکرد روان خود و دیگران، به سوی زندگی در جامعه ای متعادل تر حرکت کنیم.

کمیته برگزاری ششمین همایش روان پژوهان ایرانی خارج از کشور

در همین زمینه:

فراخوان مقاله: ششمین همایش روان‌پژوهان ایرانی (خارج از کشور)

روان ما و تغییر؛ پنجمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)