نهادهای امنیتی استان و نیز شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب استان کردستان در روز شنبه‌ی اخیر برای بار مجدد اقدام به احضار خانواده‌ی افشین ابراهیمیان کردند.

آنگونه که از نزدیکان این خانواده مطلع گشته‌ایم ، مادر افشین ابراهیمیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی مدنی اهل سنندج، علاوه بر احضار تلفنی به اداره‌ی اطلاعات سنندج ، به شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب کردستان نیز احضار گردیده است و در آنجا نسبت به فعالیت‌های خارج از کشور فرزندشان بر علیه جمهوری اسلامی ایران بخصوص راه اندازی کمپین ضد اعدام و مصاحبه با تلویزیون‌های مخالف حکومت اسلامی ایران تذکراتی اکید اعمال گردیده است و در کنار آن نیز این خانواده را به دست داشتن در پخش اخبار مربوط به مصادره‌ی اموال آنان در تاریخ ٣٠ آبان ماه ١٣٩١ به میزان پنجاه میلیون تومان از رسانه‌های احزاب مخالف و نیز برخی از سایت‌ها متهم نموده‌اند و به آنان گفته‌اند که نباید هیچ گونه تماس و ارتباطی ازین پس با فرزند خودشان یعنی افشین ابراهیمیان داشته باشند که در غیر این صورت برخوردهای شدیدتری با آنان خواهد شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)