اتو کرشهایمر در سال ۱۹۶۶ اعلام کرد که دیگر عمر احزاب ایدئولوژیک سنتی به پایان رسیده است و دوران احزاب نوینی آغاز شده که او از آن تحت عنوان احزاب فراگیر یاد کرد. اکنون پنج دهه از آن زمان می گذرد و می بینیم که تاجری چون ترامپ در امریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری می شود. بپه گریلو کمدین، رهبر جنبش سیاسی پنج ستاره در ایتالیا می شود و موفقیت های چشمگیری کسب می کند. در فرانسه اما هنوز هم احزاب سنتی سوسیالیست و جمهوریخواه در مرکز سیاست آن کشور قرار دارند با این حال، فساد نخبگان و ناکارآمدی آنان سبب شده تا چهره ای چون مارین لوپن از جریان راست افراطی با محبوبیت بی سابقه ای مواجه شود. در مقابل لوپن زنی دیگر قرار دارد: سیندی لی. او که استریپ دنسر (رقصنده برهنه) بوده از ۱۵ سال پیش حزبی را تحت عنوان حزب لذت تاسیس کرده است و هدفش را فراهم کردن شرایط برای لذت بردن تمام شهروندان فرانسه از زندگی اعلام کرده است. او در گفت و گو با «اینترنشنال پالسی دایجست» از باورها و اهدافش می گوید:

هدف و علت اصلی تاسیس حزب لذت چه بود؟

حزب لذت را در سال ۲۰۰۲ میلادی تاسیس کردیم. تاسیس حزب بنا بر مطالبات شهروندان در آن زمان و در حال حاضر بود. اکنون میزان نارضایتی از احزاب سنتی افزایش یافته است. لذت در دید ما در همه جنبه ها معنا پیدا می کند و باید در مرکز سیاست و در زندگی روزمره قرار گیرد در نتیجه، من نه تنها از تمایلات جنسی ازادانه دفاع نمی کنم بلکه لذت را یک پروژه سیاسی می دانم که در آن رفاه و کیفیت خوب زندگی باید فراتر از هر موضوع دیگری باشد. حزب لذت از مفهوم ازادی در برابر محدودیت هایی دفاع می کند که بر اثر قوانین تنظیمی از سوی نخبگانی خاص وضع شده اند و مخل رضایت شخصی افراد جامعه هستند. ما هم چنین خواستار بازگرداندن قدرت به مردم هستیم.
شما از ایده های کدام متفکران تاثیر پذیرفته اید؟ به نظر می رسد که جرمی بنتهام و فایده گرایی او بر شما تاثیرگذار بوده اند.
پایه های حزب ما بر پایه دکترین لذت گرایی (هدونیسم) است که معتقد است لذت امری ضروری است و باید برای دستیابی به شادی حرکت کرد. لذت طلبی هدف هر فردی بر روی زمین است و باید تمام در زمینه ها جستجو شود. بینی است ما می توانیم از فیلسوفان لیبرالی چون جرمی بنتهام نیز تاثیرپذیر باشیم.
اگر مفهوم لذت را در زندگی روزمره در نظر گیریم چه در روابط جنسی چه در خوردن و اشامیدن چه در اشتغال چه در محیط زیست و در امنیت می تواند در نظر پذیرفته شود. ما خواستار جامعه ای صلح طلب، متشکل از مردمی هستیم که از بیش ترین میزان شادی برخوردار باشند. جامعه ای که شادتر و بازتر باشد کارآمدتر خواهد بود و می تواند از نظر اقتصادی مولد باشد.
در مسیر لذت طلبی هیچ فردی نباید به تلاش دیگری برای کسب حداکثر لذت اسیبی برساند و باید به این حق او احترام بگذارد.

موضع حزب لذت در قبال اتحادیه اروپا چیست؟

در حال حاضر با احزاب مردمی چون جنبش پنج ستاره در ایتالیا در مورد مسائل زیست محیطی و دموکراسی مستقیم اشتراک نظرهایی داریم اما ما خود را در مقابل اروپا نمی بینیم بلکه خواستار اروپایی قوی تر و دموکراتیک تر هستیم. این اولویت ماست. ما خواستار شفافیت نهادهای دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست گیاهی و جانوری و اقداماتی هستیم که کیفیت خاص زندگی را ارتقا بخشند.

در اساسنامه حزب لذت بر اصل لائیسیته تاکید شده است نظر شما درباره پوشش برقع در اماکن عمومی چیست ؟

ظهور تروریسم سبب رشد ترس در میان مردم ما شده است. اصل سکولاریسم امروز برای بخش بزرگی از جمعیت حیاتی تر و رادیکال تر از گذشته شده است. تا انجا که به من مربوط می شود سکولاریسم را یک ارزش قلمداد می کنم.
شرایط تغییر می کند و قوانین و مقررات نیز باید با آن سازگار شوند. به گمانم حفظ بی طرفی در حوزه عمومی به منظور جلوگیری از ایجاد اختلافات امری ضروری است حتی اگر به محدود شدن برخی از ازادی های فردی منجر شود. پوشش نقاب یا برقع از نظر من نه تنها اقدامی ضد سکولار محسوب می شود بلکه باعث استثمار زنی می شود که آن را پوشیده است. یک زن نباید پشت یک نقاب به علل مذهبی و یا هر علت دیگری از نگاه مردان پنهان شود او باید خودش را به عنوان یک زن مطرح کند و با مردان در یک جامعه برابر باشد.

آیا هیچ گونه شانسی برای پیروزی خود در متصور هستید؟

در ابتدا بسیاری از مردم و رسانه ها نامزدی من را امری خیالی می دانستند. امروز پس از سال ها مقاومت، من به طور جدی تر حضور دارم حتی اگر به شکل یک بشقاب پرنده در افق سیاسی فرانسه حضور داشته باشم. حتی در صورتی که نتوانم به دلیل فقدان حمایت کافی اعتبار لازم برای نامزدی را دریافت کنم (چرا که مقام های منتخب محلی ممکن است بترسند که منافع شخصی و محلی شان در حمایت از یک نامزد غیر معمول به خطر بیفتد) حضورم سبب خواهد شد تا از طریق اعمال و رفتارم پیامی که می خواهم به مردم رسانده شود.
در فرانسه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حمایت ۵۰۰ مقام منتخب را کسب کند و در نتیجه اعتبار سنجی او توسط شورای قانون اساسی صورت می گیرد و برخی از حامیان نیز نمی خواهند نام شان فاش شود. این سیستم در واقع ترمزی در برابر پیشرفت نامزدهایی مستقل از احزاب سنتی چون من می باشد.

در انتخابات امریکا برخی از منتقدان ترامپ می گفتند که او یک تاجر است و تجربه ای در سیاست ندارد. اگر در استدلالی مشابه به شما گفته شود که یک استریپ دنسر و مدل بوده اید و تجربه کار سیاسی ندارید چه پاسخ خواهید داد؟
پس از بی توجهی و سوء استفاده بسیاری از دولت ها مردم خواهان تغییر هستند و ظهور پوپولیسم نیز موید این نکته است. در فرانسه مدت زمانی طولانی سیاست حرفه سیاستمداران بوده است اما آنان تنها خواستار تجدید مدت زمان ماموریت خود بوده اند و سوء استفاده از قدرت و فساد را کار اصلی خود کرده اند. در نتیجه، معتقدم که باید افراد را براساس انگیزه واقعی و پروژه سیاسی شان قضاوت کرد. افرادی که هیچ تجربه ای در سیاست ندارند می توانند کارهای بزرگی انجام دهند. با توجه به کاری که در عرصه هنری دارم از انتقاد هراسی ندارم.

چرا از برهنه شدن به عنوان تاکتیکی در مبارزات سیاسی خود استفاده می کنید؟

من از سال ۲۰۰۱ میلادی از اقدامات سازمان یافته برهنه شدن برای به چالش کشیدن رسانه ها و با هدف افزایش اگاهی عمومی در مورد موضوعات مختلف از جمله حمایت از محیط زیست، رفاه اجتماعی، بحران اقتصادی، فساد و غیره استفاده کرده ام.
حزب لذت موافق فعالیت روسپی خانه هاست در حالی که فمینیست ها آن را استثمار زنان می دانند. چه تضمینی وجود دارد که برنامه شما به استثمار زنان نیانجامد؟
حزب لذت طرفدار تمایلات جنسی ازادانه است و معتقد است که شهروندان باید به تمام لذت های زندگی دسترسی داشته باشند ما طرفدار ازادی هستیم. ما طرفدار جامعه ای ازاد هستیم. چگونه می توانید جامعه ای ارام داشته باشید در صورتی که افراد را با تمایلات، نیازهای جنسی و ناامیدی رها کنید؟ من از ازادی عمل روسپی خانه ها دفاع می کنم چرا که تامین کننده نیازهای جنسی جامعه هستند و می توانند مفید باشد چرا که می تواند از خشونت جنسی و تجاوز تحمیل شده بر زنان بکاهد.
به نظرم فرانسه باید از همسایگان اروپایی خود بیاموزد. آنان تقاضای جنسی را درک کرده اند و ما نیز باید با تساهل و ذهنی بازتر به این موضع نگاه کنیم. دولت سوسیالیستی کنونی فرانسه سیاستی سرکوبگرانه را اعمال می کند و مشتریان روسپی خانه هار ا مجازات می کند و تمام این اقدامات را تحت لوای «نظم اخلاقی» توجیه می کند. من روسپی گری را معادل استثمار زنان نمی دانم. روسپی گری سال هاست که وجود داشته، دارد و خواهد داشت. امروز در فرانسه حدود ۴۰ هزار زن از طریق اینترنت و یا انتشار اعلامیه در سایت های دوستیابی و شبکه های اجتماعی روسپی گری می کنند اقدامی که نظارت نشده است و خالی از خطر نیست. اگر زنی تصمیم به تجارت با بدن خود به صورت داوطلبانه می گیرد باید دست کم فرصت بهره مندی از حقوق قانونی و جایگاه اجتماعی و شرایط امن و سالم را داشته باشد. از نقطه نظر قانونی من روسپی گری را به عنوان یک حرفه برسمیت می شناسم و دیدگاهی لیبرال در این باره دارم. موسسات ارائه دهنده خدمات جنسی خصوصی باید مجوز کسب کنند و پلیس باید با نظارت تصویری از طریق دوربین این مراکز را تحت نظارت قرار دهد.

چرا مدافع سهمیه بندی برای صدور مجوز ورود مهاجران و پناهجویان به فرانسه هستید؟

درباره سیاستگذاری پیرامون موضوع مهاجرت از سوی حزب لذت به گمان من جامعه ای پرجمعیت به سختی می تواند به رفاه دسترسی پیدا کند و دست کم اقدامات موقتی باید برای سهمیه بندی پذیرش مهاجران صورت گیرند. فرانسه امروز دیگر نمی تواند سرزمین خوشامدگویی به پناهجویان باشد چرا که اکنون در بحران اقتصادی و اجتماعی به سر می بریم. در نتیجه، ما نیازمند پیدا کردن راه حل های موقت برای محدود کردن پذیرش بیش از حد مهاجران هستیم. در وهله نخست، من در صورت پیروزی در انتخابات پیشنهاد برگزاری همه پرسی ملی را در مورد این موضوع ارائه می دهم. اقداماتی که ما برای محدود کردن مهاجرت انجام می دهیم پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، تعیین سقف پذیزش مهاجران قانونی در هر سال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای فرانسه و ظرفیت پذیرش است. این سهمیه در ابتدا تنها مهاجرانی که نیروی کار و پناهجو باشند را در بر خواهد گرفت. هم چنین مالیات برای شرکت های فرانسوی و یا کارفرمایانی که یک مهاجر را استخدام کنند افزایش خواهیم داد. در نهایت آن که منشور مهاجرت را تقویت می کنیم و مهاجران ملزم به تسلط کامل به زبان فرانسوی و احترام به اصول سکولاریسم هستند و در صورت تخطی از این اصول اخراج خواهند شد.

نظر شما درباره جبهه ملی فرانسه و شخص مارین لوپن چیست؟ آیا فکر می کنید او شانس زیادی برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری دارد؟

جبهه ملی فرانسه حامل آرمان های ملی گرایانه و بیش از اندازه محافظه کار است. در فرانسه این جریان همواره خطرناک قلمداد شده است. با این حال، امروز مولفه های تازه ای وجود دارند که سبب شده اند تا جبهه ملی فرانسه با اقبال بیش تری مواجه شود و به نظر می رسد بخش اعظم رای به نامزد این جبهه رای سلبی برای مخالفت با جریانات دیگر باشد. کسانی هستند که در اعتراض به احزاب سنتی به جبهه ملی رای خواهند داد. عواملی ماند فساد سیاسی نخبگان، مخاطرات ناشی از تروریسم، افزایش بیکاری و نارضایتی مردم از سیاست سال های گذشته می توانند به نفع جبهه ملی فرانسه تمام شوند و حتی شاید به مارین لوپن اجازه دهند به الیزه وارد شود. مگر این که در بسیجی گسترده شهروندان پشبت سر نامزد دیگری برای جلوگیری از برد جبهه ملی فرانسه بایستند.

نظرتان درباره ترامپ چیست؟

از دید من تصمیمات و اقدامات ترامپ خیلی باعجله و بدون فکر اتخاذ می شوند. او به محض این که به قدرت رسید قوانین رییس جمهوری قبلی را لغو کرد بدون توجه به این که این کار عواقب وخیمی خواهد داشت. من سیاست در ایالات متحده را تایید نمی کنم. از دید من سیاست های ترامپ بیش از اندازه رادیکال و انزواگرایانه هستند. سیاست اقتصادی ترامپ تنها بر مبنای سودورزی این در نهایت به ضرر سیاره زمین خواهد بود و در زمینه سیاست های مهاجرتی به نظرم بیش از اندازه سخت گیری می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)