نگارنده، اهل پیش بینى سیاسى نیست و در این کار حُسنى نمى بیند. حتى اگر پیش بینى هاى او محقق شود، بر خلاف برخى از صاحب نظران سیاسى که تحقق پیش بینى هاى خود را نشانه ى دانش و کیاست خود مى دانند، و به خاطر آن شادمان مى شوند، آن را امتیازى براى خود نمى داند. عوامل دخیل و ناشناخته در سیاست هاى داخلى و بین المللى آن قدر زیاد هستند که هیچ صاحب نظر سیاسى را داراى اطلاعات کافى براى پیش بینى صحیح رویدادهاى آینده نمى کند و پیش بینى ها حداکثر در سطح حدس و گمان باقى مى مانند. ما نیاز به این حدس و گمان ها داریم براى این که بتوانیم به عنوان نویسنده خود را براى برخورد با آینده آماده کنیم. به نظر این جانب، برنامه اى که ما با آقاى ترامپ در آینده خواهیم داشت شامل این موارد خواهد بود:

١- با مشاهده ى دستبند زدن به یک کودک پنج ساله ى ایرانى در فرودگاه دالاس، ترامپ و عوامل اجرایى او نشان مى دهند که مى خواهند طرح هاى خود را به هر قیمت، حتى آبروریزى بین المللى به مرحله ى اجرا در آورند.

وقتى که شان اسپایسر، سخنگوى کاخ سفید، به صراحت مى گوید که این کودک پنج ساله «تهدیدى امنیتى» بوده و «تصور این‌که کسی به خاطر سن یا جنسیت‌اش تهدید محسوب نمی‌شود، نادرست و گمراه‌کننده است…» این بیانى صریح است مبنى بر این که ما بدون در نظر گرفتن خوشآمد یا بدآمد افکار عمومى، کار خود را خواهیم کرد حتى در سطح دستبند زدن به بچه اى پنج ساله. ترامپ و عوامل او، در این زمینه ادامه دهنده ى راه و فکر آیت الله جنتى خودمان هستند که در زمان شدت گرفتن سر و صداى مردم، گفت که اینها یک چند وقت سر و صدا مى کنند و غر مى زنند، بعد خودشان خسته مى شوند و آرام مى گیرند (نقل به مضمون). بنابراین از طریق پیش کشیدن مباحث انسانى و یادآورى اصول پذیرفته شده ى سیاسى نمى توان امید به تغییر در سیاست هاى ترامپ و ترامپیان داشت.

٢- شیوه ى اجراى برنامه هاى ترامپ «غافلگیرانه» است.

او در مورد ممنوع الورود کردن ایرانیان و شهروندان شش کشور دیگر به این شیوه عمل کرد. وقتى در مقابل این سوال قرار گرفت که چرا پیش تر خبر ندادید تا مردم فکرى به حال خود کنند، با افتخار پاسخ داد که اگر شهروندان این هفت کشور یک هفته زودتر با خبر مى شدند، آدم هاى بد در همین چند روز وارد خاک امریکا مى شدند حال آن که با بى خبر گذاشتن آن ها، آدم هاى بد پشت مرزهاى امریکا مانده اند (نقل به مضمون).

عمل غافلگیر کننده ى ترامپ، در مورد ممنوع الورود کردن ایرانیان اخطارى است به حکومت اسلامى و مردم ایران که این احتمال وجود دارد که ترامپ و ارتش امریکا در حرکتى غافلگیرانه، ایران را بمباران و موشک باران کنند. بهانه و دلیل هم که به اندازه ى کافى در اختیارشان هست، از آزمایش موشک هاى بالستیکى و تایید این کار احمقانه توسط فرمانده سپاه، تا سخنان قدیمى دیوانه اى به نام حسن عباسى که ما مکزیکى ها را براى حمله به سایت هاى موشکى امریکا آماده مى کنیم (نقل به مضمون).

البته برخى از ایرانیان که جان شان از دست حکومت اسلامى به لب رسیده، احتمالا خواهند گفت این حمله، اتفاق مبارکى خواهد بود، که شاید ما را از شرّ حکومت اسلامى خلاص کند. ولى مى توان با اطمینان گفت که کار خلاص شدن از شرّ حکومت اسلامى به این سادگى ها نیست و فردا هم که در انتخاباتى دیگر، کس دیگرى به جاى ترامپ رییس جمهور شود، چه بسا حکومتِ اسلامىِ شکستْ نخورده، مجددا دعوت به فالوده خورى و مذاکره ى پنهان و آشکار شود که نتیجه ى آن براى ما مردمِ به جان آمده از دستِ حکومت اسلامى، مشخص است که چقدر تلخ خواهد بود.

٣- ترامپ مى خواهد در حداقل زمان، حداکثر پیروزى را به دست آورد.
این موضوع در عالم سیاست، با پیچیدگى هایى که دارد، تفکرى ست ساده لوحانه. پیروزى هاى اولیه، باعث شادى ترامپیان خواهد شد ولى به تدریج دیوارهاى مقاومت در مقابل آن ها شکل خواهد گرفت و نیروى به ظاهر زیاد ترامپیان را تحلیل خواهد برد و پیروزى هاى خرد اولیه را تبدیل به شکست هاى بزرگ و مفتضحانه خواهد کرد. در این شیوه ى به کار بردن سرعت عمل، اشتباه هاى بسیارى رخ خواهد داد که ما ایرانیان نیز از این اشتباه ها و عوارض آن بى نصیب نخواهیم ماند. اما در مقابل سرعت عمل و اشتباه هاى ناگزیرِ ترامپ، ما مردم مخالف حکومت اسلامى، باید با صبر و طمانینه عمل کنیم و از مقابله به مثل بپرهیزیم. در این مورد بعدا بیشتر سخن خواهیم گفت.

۴- ترامپیان خواستار واکنش در مقابل کنشِ خود هستند تا بهانه به دست آورند و برنامه هاى خود را با این بهانه ها توجیه کنند.

البته ترامپ نیاز به دلیل و بهانه ندارد و کارى را که بخواهد بکند مى کند ولى این فقط در ابتداى کار است. جامعه جهانى از او پاسخ خواهد خواست و پاسخ او به جامعه جهانى همین واکنش هاى کشورها و مردم تحت فشار قرار گرفته توسط ترامپ خواهد بود. باید مراقب باشیم به دام دشمنى کاذب با «امریکا» و تمامیت آن نیفتیم و مانع از سوء استفاده ى دولت ترامپ شویم.

۵- حکومت اسلامى ایران، از رفتار ترامپ نهایت استفاده را خواهد کرد تا مردم ناراضى ایران را حول امریکا ستیزى خود جمع کند.

احتمال این که حکومت اسلامى در این کار موفق شود، «کم نیست». بر خلاف تصور ما، خصلت ایران پرستى تا حد رفتن به جنگ کشور متجاوز، هر که مى خواهد باشد، و فراموش کردن کثافتکارى هاى حکومت اسلامى، همیشه وجود داشته و وجود دارد لذا باید بسیار دقت کرد که از چاله ى ترامپ به چاه جمهورى اسلامى سقوط نکنیم.

حفظ تعادل و اندازه هاى لازم براى عمل صحیح در چنین شرایط دشوارى مقدور نخواهد شد مگر این که نویسندگان خوشفکر و ایران دوست و واقعا ملى، این مقادیر را به مردم ایران یاد آور شوند و خواستار نگه داشتن حد موافقت و مخالفت باشند. تفرقه اى که در موضوع عدم حضور ترانه ى علیزاده و اصغر فرهادى میان مخالفان و موافقان به وجود آمد با این که موضوعى تنها داراى دو وجه بود و مساله اى بسیار ساده براى طرح و حل، به ما نشان مى دهد که در مسائل بغرنج تر دچار تشتت و پراکندگى بیشتر خواهیم شد که اگر چنین شود، نفع آن فقط عاید ترامپیان و حکومت اسلامى خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)