گالری ثالث

نمایشگاه اینگونه شیوه‌های مدارا
مجموعه مجسمه و جواهرات معاصر، امیر حسین دلبری و رونمایی کتاب
جمعه ۱۵ بهمن
از ساعت ۱۶ الی ۲۲

نمایشگاه تا ۱۹ بهمن دایر خواهد بود

روزهای هفته از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)