trump_9j7

در شهر نیویورک در پارک میدان واشنگتن بعد از اعلام سیاستهای جدید ترامپ علیه مهاجران و معلق و متوقف کردن دادن ویزا به شهروندان کشورهای ایران و سوریه و … هزاران نفر بطور اضطراری جمع شده اند علیه سیاستهای ضد زن، مهاجران، زنگین پوستها، همنجنس گرایان، … اعتراض کنند.

چه شعارهای زیبا و رزمنده ای می دادند… چه سخنرانی های آتشینی علیه ترامپ می کردند یک خانم رنگین پوست چه سخنران برجسته و بی باک و پر انرژی بود…

من بعد از روزی کاملا شلوغ و پرکار بعد از باز کردن فیس بوک بطور شانسی بخشی از این سخنرانی را دیدم… با دیدن روحیه مبارزه جویانه و عدالت خواهانه اغلب سخنرانان و مردم تمامی خستگی هایم محو شد…

همه را به مقاومت آشکار و همه جانبه علیه دونالد ترامپ دعوت می کنند… زمانیکه دولتی بی قانون سرکار باشد چه کار می توان کرد؟ مقاومت، مقاومت، مقاومت…

» باصدای بلند و با افتخار بگوئید: پناهجویان، مهاجران … اینجا هستند و خوش آمدند. «

ما بپا می خیزیم و دوباره مبارزه می کنیم. این مبارزه شهروندان تمامی آمریکاست… باید از آمریکائیان افریقایی تبار و تمامی گروه های اقلیت حمایت کرد. مبارزه کنید، مبارزه کنید، مبارزه کنید…

علت اینکه آمریکا بزرگ و قدرتمند شده است مدیون مهاجران است!…

ما همه مهاجر و آمریکای لاتینی هستیم و افتخار می کنیم … آمریکا کشور مهاجران است… ما اجازه نمی دهیم ترامپ تنفر از همنوعان را به امری طبیعی تبدیل کند… ما سکوت نخواهیم کرد! مهاجران و غیرقانونی ها جزئی از هویت ما هستند… ما در مقابل انتشار تنفر سکوت نخواهیم کرد، این کشور ماست این کشور مهاجران است شما نمی توانید ما را کنار بزنید.

ما سکوت نخواهیم کرد تو رئیس جمهور ما نیستی و ما به تو نه می گوئیم. نه، نه، نه…

من از جوانان می خواهم مقاومت را سازماندهی کنند و به خیابانها بیایند برای محافظت از همسایه هایشان، کشورشان… هیچ مبارزه موفقی بدون جوانان امکان پذیر نیست … باید جوانان برای سازماندهی مقاومت به خیابانها بیایند…

این شهر ها پناهگاهی امن برای همه هستند!…

یکی گفت می خواهیم به ترامپ روشن کنیم که این کشور و این شهر برای همه پناه خواهد داد من یک یهودی آمریکائی هستم ولی در همبستگی با جامعه مسلمانان هستم تهاجم آنها علیه شما تهاجم علیه من هم هست. حمله آنها به من حمله به شما هم هست… ما متحد می مانیم و از همدیگر دفاع می کنیم…

دیگری می گفت: ما می خواهیم همه در کنار هم زندگی کنیم با همبستگی و احترام به همدیگر ولی تو در کنار ما نخواهی بود! تو از ما نیستی! ما از همدیگر جدا نخواهیم شد و علیه همدیگر نخواهم شد. ما با هم متحد به مبارزه ادامه خواهیم داد و دولت واشنگتن نمی تواند ما را از همدیگر جدا کند…

تا اینجا ترجمه خلاصه ای از صحبتهایی بود که شنیدم

******************************

هیچ چیز به اندازه روحیه مبارزاتی کسانیکه بعد از زمین خوردن با امید، آگاهی و تجربه بیشتر، مبارزه و مقاومت را در بدترین شرایط سازمانده می کنند، غرورانگیز تر نیست!

کسانیکه در تاریکترین شبهای تاریخ بلند می شوند و جرقه های امید به آینده ای بهتر را در دلهای همنوعانشان می کارند!

مقاومت در مقابل فاشیسم و نیروهای جنگ افروز را در تمام سطوح ممکن باید سازماندهی کرد.

فقر امری ژنتیک نیست به چگونگی سازماندهی جامعه و تصمیم ها و حق تقدم های سیاستمداران حاکم وابسته است! چه کسی می تواند ادعا کند آن هشت نفری که بیش از سه و نیم میلیارد انسان ثروت دارند از بقیه بشریت باهوشترند؟ یا بیشتر کار می کنند؟ قوانین اجتماعی نا عادلانه که در خدمت میلیاردرهاست به آنها امکان غارت و دزدی قانونی را می دهد!

چرا نوابغی مثل انشتین و مارکس و … میلیاردر نبود؟ ولی میلیاردرهایی هستند که یکهزارم نبوغ و پشتکار آنها را ندارند؟!…

جهان در شوک ترامپ بسر می برد! در تلویزون هلند می گفتند دمکراسی آمریکا اجازه نمی دهد ترامپ خواسته هایش را عملی کند! در این چند روز نشان داده است که مثل آب خوردن می تواند دستاوردهای مترقی اجتماعی را نابود کند و بقیه با بهت و حیرت انگشت بدندان می برند!

درست از روز اول ریاست جمهوری سیاستهای ضد زن، ضد مهاجرت، ضد مسلمانان، ساختن دیوار بین مکزیک و آمریکا… را شروع کرده است!

اگر دمکراسی آمریکا اجازه داده است لمپن فاسدی مثل ترامپ بقدرت برسد حتما اجازه خواهد داد تا امیالش را عملی کند! او امیال خود را از توده ها پنهان نکرده بود، با این وعده های فاشیستی و حمایت بخش قابل توجهی از توده ها و طبقه حاکم بقدرت رسیده است!… بدون حمایت بخش غالب طبقه حاکم، هرگز یک نابغه نمی تواند به تنهایی به این درجه از قدرت برسد، تا چه رسد به لومپن ابلهی مثل ترامپ! اگر دمکراسی غربی نقاط ضعف بزرگی نداشت هرگز هیتلر ها و موسولینی ها و ترامپ های آمریکا و اروپا بطور قانونی رشد نمی کردند و بقدرت نمی رسیدند!

بخش قابل توجهی از توده ها و سیاستمداران و رسانه ها او را قبل از انتخاب بدرستی نشناختند! در دوران انتخابات به او بیشتر به چشم یک دلقک بامزه نگاه می کردند که با بحث های احساساتی و زیر شکمی توده ها را تحریک می کند! حالا مهمترین نقطه عطف تاریخی انتخابات آمریکا را با موفقیت پشت سر گذاشته و بعنوان رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان بر اسب قدرت سوار شده است! ترامپ چه کاری باید بکند تا ماهیت جنایتکارانه و نئوفاشیستی او را بهتر بشناسید؟

اگر در فردای روزگار ترامپ شروع جنگ با چین یا ایران را اعلام کند، شما چکار خواهید کرد؟

رشد راسیسم و فاشیسم ریشه در نظام سرمایه داری دارد نه خواست و امیال و هوس های یک لمپن بی سرو پا! بدون شناخت دقیق و همه جانبه فاشیسم امکان متوقف کردن آن ممکن نیست!

بقول مولوی

دیده ای خواهم باشد شه شناس *** تا شناسد شاه را در هر لباس

یک سئوال بسیار جدی از تمامی کسانیکه هنوز توهم رویای آمریکایی دارند و فکر می کنند نظام سرمایه داری می تواند پوپولیست هایی مثل ترامپ را افسار بزند.

چرا نیروهای صلح طلب در تمام کشورهای سرمایه داری بسیار کمتر از یکهزارم نیروهای جنگ طلب و نئوفاشیست هوادار دارد؟ آیا جهان بطور تصادفی به این نقطه رسیده است؟

با توسل به کدام نیروی صلح طلب و ضد فاشیست می خواهید ترامپ را افسار بزنید؟

ترامپ و طبقه حاکم که از او و سیاستهایش حمایت می کنند، در عمل دارند مرزها و دیوارهای امنیتی خود را می کشند و برای بقیه بشریت افسار بردگی را فراهم می کنند!

در چنین شرایطی عده ای بفکر معجزه آسمانی دمکراسی آمریکایی هستند! همان دمکراسی ایی که ترامپ را به ریاست جمهوری قدرتمندترین کشور جهان تبدیل کرده است!

انشیتین می گوید: » دو چیز نامحدود است، جهان و حماقت بشر! البته درباره ی جهان مطمئن نیستم!»

همان انشیتین بدرستی می گوید: » تخیل مهم تر از دانش است چراکه دانش محدود است اما تخیل همه ی هستی را در آغوش دارد، پیشرفت را مشابه سازی می کند و در مقابل چشمانت قرار می دهد و قادر است انقلابی سهمگین به پا کند.»

زمانیکه به نیروی آگاهی و درک ضروت تغییر نظام جنایتبار حاکم بر جهان، تخیل جهانی بهتر به رویای توده های قربانی تبدیل شود، غیرممکن های زیادی ممکن خواهند شد!

به این بحث ها دامن بزنیم قبل از آنکه دیر شود!

احمد پوری (هلند) ۲۶ – ۰۱ – ۲۰۱۷

در باره شناخت همه جانبه فاشیسم بیشتر خواهم نوشت به این پیوند های می توانید مراجعه کنید.

چرا فاشیسم خطر جدی برای آینده اروپا و جهان است؟ بخش (۱)

شبحی در جهان سرگردان است و آن شبح فاشیسم است!

لینک فیسبوک

چرا فاشیسم خطر جدی برای آینده اروپا و جهان است؟ بخش (۲)

راسیسم چگونه به هوای طبیعی تنفسی فرهنگ غرب تبدیل می شود؟

در این یادداشت به اختصار به مسائل زیر می پردازم.

۱ اخراج دو نفر مسافر بظاهر خارجی از هواپیمای دلتاایرلاین بدلیل حرف زدن بزبان غیر اروپایی!

۲ نژادپرستی چیست؟

۳ تبعیض نهادینه شده در دولتهای سکولار غربی

۴ وضعیت کشوری مانند هلند که کعبه دمکراسی و عدالت نامیده می شود چگونه است؟

۵ تجربه شخصی خودم از زمین لرزه های راسیستی در هلند:

۶ راسیسم و فاشیسم همواره بر ترس غیرواقعی و ابلهانه استوار بوده است.

۷ جنگ آمریکا با زبان و فرهنگ و موسیقی آلمانی و ممنوعیت بتهون و باخ و موزارت!

۸ باورهای راسیستی و فاشیستی در ادیان مقدس و الهی

۹ دمکراسی غربی در مقابل راسیسم و فاشیسم رشد یابنده چقدر قدرت مقاومتدارد؟

۱۰آیا نئولیبرالها واقعا خواهان دولتهای کوچک و ضعیف هستند؟

۱۱ اعتراف یک نماینده پارلمان هلند به وضعیت ترسناک و نگران کننده راسیستی

۱۲ راه حل چیست؟

چرا فاشیسم خطر جدی برای آینده اروپا و جهان است؟ بخش ۲

احمد پوری

آدرس فیسبوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)