محمد رضا عالی‌ پیام – هالو – در پاسارگاد بازداشت شد

محمدرضا عالی پیام(هالو)

محمدرضا عالی پیام(هالو)

محمدرضا عالی‌پیام، شاعر طنزپرداز با تخلص «هالو»، در مراسم بزرگداشت کوروش، پادشاه هخامنشی، در پاسارگاد دستگیر شده است. عالی‌پیام را در حین دستگیری کتک زده‌اند و اکنون به دلیل جراحات در بیمارستان سعادت شهر بستری و تحت بازداشت است

 کمپین آزادی محمد رضا عالی پیام – #هالو

Twitter:  https://twitter.com/#FreeHaalou  

https://twitter.com/#هالو  #FreeHaalou

http://Free.Haalou.Com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)