1815590_464_253-1

گفت‌وگوی سعید افشار از رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور و محمد رفیع محمودیان

درباره ضرورت گفت‌وگو و علل رکود آن در ایران

Ministry+of+Listening+Logoدر ادامه با کلیک روی لینک زیر بشنوید:
گفتمان و دیالوگ در فضای سیاسی ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)