القرآن الکریم
{ مورخه : ۷ تیر۱۳۹۵خورشیدی ، ۲۱رمضان۱۴۳۷قمری ، ۲۷ژوئن۲۰۱۶میلادی }
سلام برمسلمانان گرامی ، این قرآن همان قرآنی است که در خانه های بیشتر ما مسلمانان وجود دارد ، با این تفاوت که من آیات تکراری آن را حذف کرده ام ، تا شما هم کیشان عزیز بتوانید به راحتی آن را مطالعه کرده و از آیات آن بهره مند شوید .
اینجانب کل آیات قوانین الله (س) را از بین تمام سوره ها جمع آوری نموده ام ، و خوشبختانه متوجه شدم که تعداد آیات قوانین الله (س) دویست و هفتاد و شش آیه میباشد . ( به عبارتی تقریبا چهارممیز چهل و دو درصد کل آیات قرآن کریم { ۴۲/۴٪} ) و تمامی شماره های آیات قوانین قرآن کریم را در پایان متن آورده ام . مابقی آیات قرآن کریم داستان پیامبران و جنگ با کفار ، مشرکین و اهل کتاب ، و توصیفات بهشت ، جهنم ، زمین ، آسمان ، فرشتگان و خلقت آدم میباشد ، که در اکثر سوره ها مدام تکرار شده است . بعد از اینکه کل این آیات تکراری را در کنار هم قرار دادم ، مشاهده کردم که تعداد این آیات ، کمتر از هزار آیه میباشد ، یعنی به عبارتی ، کل آیات مورد نیاز برای مطالعه یک مسلمان تقریباً هزاروپانصد آیه میباشد ، و مسلّماً خواندن هزاروپانصد آیه در برابر خواندن شش هزارودویست وسی وشش آیه کمی راحت تر است . اینجانب تمام موضوعاتی را که درقرآن کریم بیش از هر چیز دیگر تکرار شده ، در متن ذیل ذکر کرده ام البته به جز داستان پیامبران که آنها را خودتان میتوانید مطالعه کنید :
{ به عبارتی تقریبا نود و شش درصد کل آیات قرآن کریم ( ۹۶٪ ) }
برگرفته از قرآن کریم : {سوره بقره آیات ۱۷۷-۳۰ الی ۳۸}{سوره واقعه کل آیات} {سوره انفال آیه ۴۱}{سوره فاطرآیه ۱}{ سوره هود آیه ۷}{سوره صافات آیات ۵ الی ۱۰- ۱۴۹الی۱۵۳} {سوره اعراف آیات ۱۸۹- ۱۹۰}{سوره غافر آیه ۷}{ سوره سجده آیات ۷ الی ۹}{سوره زمر آیات ۵ و۶}{سوره حدید آیه ۱۱}{ سوره الملک آیه ۵}{سوره انعام آیه ۳۹-۴۲-۴۳-۴۴-۱۶۵}{سوره رعد آیات ۲-۲۶}

صفحه یک

به نام الله (س) بخشنده مهربان (صفحه دو)
الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید :
« به الله (س) و روز قیامت ایمان بیاورید واز رسول او اطاعت کنید ، و از الله (س) به شدت بترسید و با گریه و زاری به درگاه الله (س) دعا و طلب مغفرت کنید ، تا الله (س) هر که را بخواهد به راه راست هدایت کند و هر که را بخواهد بوسیله شیطان گمراه کند . و به هر که خواهد از فضل خود روزی دهد و هر که را بخواهد فقیر گرداند . و کسانی را که به الله (س) و روز قیامت و رسولَ الله (ص) ایمان نیاورند در دنیا خوار و ذلیل گرداند و در آخرت به عذابی سخت گرفتارکند . و دوزخ بد منزلگاهی است . در آن روز از فرط گرسنگی ، شکم هایشان را از میوه درخت زقوم پر میکنند و تشنگیشان را با مس ذوب شده و یا غسلین برطرف میسازند ، و نه هرگز بمیرند و نه هرگز زنده شوند ، و مدام از الله (س) میخواهند که آنان را دوباره به زمین برگرداند تا اشتباهاتشان را جبران کنند ، و الله (س) در جواب میگوید هیهات ! دیگر راه برگشتی نیست و باید در این دوزخ مخلد بمانید . اما کسانی که به الله (س) و روز قیامت ایمان آورده و رسول الله (ص) را اطاعت کردند ، در بهشتی که در زیر درختانش نهرها جاریست متنعمند . پسرانی که همیشه جوان میمانند و مانند لولو و مرجانند و با کوزه ها و جامهایی از جنس نقره ی خالص به دور مومنان در گردشند و شراب نابی که نه هرگز مست و بیهوش کند تناول میکنند . دختران باکره ای که همیشه به حکم الله (س) باکره اند ، و دست هیچ مردی قبل از مومنان به آنها نرسیده ودر سفیدی اندام همچون لولو مکنونند ، و همیشه با چشمهایشان به چشم مومنان خیره شده و بر روی تختها در کنار مومنان مینشینند . درختانی که میوه هایش در دسترس میباشد و برای چیدن آن میوه ها هیچ به زحمت نمی افتند . و اینکه بعضی از فرشته ها دو بال سه بال و یا چهار بال دارند و اگر الله (س) بخواهد بیشترش هم میکند . و اینکه فرشتگان دختران الله (س) نیستند و عیسی هم پسر الله (س) نیست ، و اینکه الله (س) آسمان و زمین را در شش روز آفرید و خورشید و ماه را مسخر زمین گردانید تا در مداری معین شناور باشند . و از آسمان آبی فرستاد تا زمین مرده را دوباره زنده کند . و ستارگان را چراغ و زینت آسمان قرار داد . و فرشتگان با تیر شهاب ستارگان شیاطینی را که برای استماع آیات الله (س) به آسمان میروند ، نابود میکنند . و هفت آسمان بالای زمین بنا کرد و عرش کبریایش را بر آن قرار داد . و اینکه هشت فرشته عرش الله (س) را حمل و جابجا میکنند . { البته در آیاتی دیگر بیان میکند که الله (س) عرشش را روی دریا بنا کرده } و اینکه از مالتان انفاق کنید و زکات بدهید و به الله (س) قرض الحسنه بدهید و خمس غنایم جنگی را به الله (س) و رسول الله (ص) و خویشاوندان رسول الله (ص) و در راه ماندگان و مهاجرین بدهید . و اینکه انسان را از خاک صلصال خلق کرد و از روح خودش به او دمید تا زنده شود ، سپس او را از نطفه خلق کرد ، و از فرشتگان خواست به او سجده کنند . شیطان سر باز زد و سجده نکرد و از درگاه الله (س) رانده شد و تا قیامت به او مهلت داده شد . و از میان بدن آدم حوا را بیرون کشید تا زوج او شود و در کنارش به آرامش برسد ، و به آنها گفت : در بهشت زندگی کنید و به این درخت نزدیک نشوید ، تا اینکه شیطان گولشان زد و از میوه درخت تناول کردند و الله (س) آنها را به زمین فرستاد »
نام سوره و شماره آیات قوانین الله (س) در قرآن کریم
۱ – سوره بقره آیات : ۱۷۳-۱۷۴-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۴-۲۴۵-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵- { هفتاد آیه }
۲ – سوره آل عمران آیات : ۱۰۴- { یک آیه }
۳ – سوره النساء آیات : ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۸-۲۹-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۵۸-۸۶-۹۲-۹۳-۱۰۱-۱۰۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۵-۱۴۸-۱۴۹-۱۷۶- { چهل و پنج آیه }
۴ – سوره المائده آیات : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۸-۳۲-۳۳-۳۸-۴۴-۴۵-۸۹-۹۰-۹۱-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۱۰۶-۱۰۷- { بیست و دو آیه }
۵ – سوره الانعام آیات : ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۵۱-۱۵۲- { شش آیه }
۶ – سوره الاعراف آیات : ۳۱-۳۲- { دو آیه }
۷ – سوره التوبه آیات : ۹۱-۹۲-۹۳- { سه آیه }
۸ – سوره هود آیات : ۱۱۴- { یک آیه }
۹ – سوره النحل آیات : ۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵- ۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۵-۷۶-۹۱-۹۴-۱۱۶-۱۲۶- { بیست و دو آیه }
۱۰ – سوره الاسراء آیات : ۲۳-۲۴-۲۶-۲۸-۲۹-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۵۲-۵۳-۵۴-۷۸-۷۹- { هجده آیه }
۱۱ – سوره طه آیات : ۱۳۰- { یک ایه } (صفحه سه)
۱۲ – سوره النور آیات : ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۲۲-۲۳-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳- { بیست و چهار آیه }
۱۳ – سوره الفرقان آیات : ۶۷-۶۸-۷۲- { سه آیه }
۱۴ – سوره الروم آیات : ۱۷-۱۸-۳۸-۳۹- { چهار آیه }
۱۵ – سوره لقمان آیات : ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹- { هفت آیه }
۱۶ – سوره الاحزاب آیات : ۳۶-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۵-۵۶-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۷۲-۷۳- { چهارده آیه }
۱۷ – سوره سبا آیات : ۳۶- { یک آیه }
۱۸ – سوره الزمر آیات : ۱۰- { یک ایه }
۱۹ – سوره محمد آیات : ۴- { یک آیه }
۲۰ – سوره الفتح آیات : ۱۷-۲۷- { دو آیه }
۲۱ – سوره الحجرات آیات:۲-۳-۴-۵-۷-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۷- { دوازده آیه }
۲۲ – سوره ق آیات : ۴۰- { یک آیه }
۲۳ – سوره الرحمن آیات : ۸-۹- { دو آیه }
۲۴ – سوره المجادله آیات : ۳-۴- { دو آیه }
۲۵ – سوره الحشر آیات : ۷-۸-۹- { سه آیه }
۲۶ – سوره الممتحنه آیات : ۱۰-۱۱-۱۲- { سه آیه }
۲۷ – سوره الطلاق آیات : ۱-۲-۴-۶-۷- { پنج آیه }
۲۸ – سوره المد ثر آیات : ۶- { یک آیه }
این تمام قوانین الله (س) است که در قرآن کریم ذکر شده ، که روی هم رفته دویست و هفتاد و شش آیه میباشد . مابقی سوره ها و آیات ، تکرار همان متنی است که در بالا ذکر شد . باشد که همگی از رستگاران باشیم . آمّین یا ربالعالمین .

صفحه چهار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)