القرآن الکریم
{ مورخه : 7 تیر1395خورشیدی ، 21رمضان1437قمری ، 27ژوئن2016میلادی }
سلام برمسلمانان گرامی ، این قرآن همان قرآنی است که در خانه های بیشتر ما مسلمانان وجود دارد ، با این تفاوت که من آیات تکراری آن را حذف کرده ام ، تا شما هم کیشان عزیز بتوانید به راحتی آن را مطالعه کرده و از آیات آن بهره مند شوید .
اینجانب کل آیات قوانین الله (س) را از بین تمام سوره ها جمع آوری نموده ام ، و خوشبختانه متوجه شدم که تعداد آیات قوانین الله (س) دویست و هفتاد و شش آیه میباشد . ( به عبارتی تقریبا چهارممیز چهل و دو درصد کل آیات قرآن کریم { 42/4٪} ) و تمامی شماره های آیات قوانین قرآن کریم را در پایان متن آورده ام . مابقی آیات قرآن کریم داستان پیامبران و جنگ با کفار ، مشرکین و اهل کتاب ، و توصیفات بهشت ، جهنم ، زمین ، آسمان ، فرشتگان و خلقت آدم میباشد ، که در اکثر سوره ها مدام تکرار شده است . بعد از اینکه کل این آیات تکراری را در کنار هم قرار دادم ، مشاهده کردم که تعداد این آیات ، کمتر از هزار آیه میباشد ، یعنی به عبارتی ، کل آیات مورد نیاز برای مطالعه یک مسلمان تقریباً هزاروپانصد آیه میباشد ، و مسلّماً خواندن هزاروپانصد آیه در برابر خواندن شش هزارودویست وسی وشش آیه کمی راحت تر است . اینجانب تمام موضوعاتی را که درقرآن کریم بیش از هر چیز دیگر تکرار شده ، در متن ذیل ذکر کرده ام البته به جز داستان پیامبران که آنها را خودتان میتوانید مطالعه کنید :
{ به عبارتی تقریبا نود و شش درصد کل آیات قرآن کریم ( 96٪ ) }
برگرفته از قرآن کریم : {سوره بقره آیات 177-30 الی 38}{سوره واقعه کل آیات} {سوره انفال آیه 41}{سوره فاطرآیه 1}{ سوره هود آیه 7}{سوره صافات آیات 5 الی 10- 149الی153} {سوره اعراف آیات 189- 190}{سوره غافر آیه 7}{ سوره سجده آیات 7 الی 9}{سوره زمر آیات 5 و6}{سوره حدید آیه 11}{ سوره الملک آیه 5}{سوره انعام آیه 39-42-43-44-165}{سوره رعد آیات 2-26}

صفحه یک

به نام الله (س) بخشنده مهربان (صفحه دو)
الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید :
« به الله (س) و روز قیامت ایمان بیاورید واز رسول او اطاعت کنید ، و از الله (س) به شدت بترسید و با گریه و زاری به درگاه الله (س) دعا و طلب مغفرت کنید ، تا الله (س) هر که را بخواهد به راه راست هدایت کند و هر که را بخواهد بوسیله شیطان گمراه کند . و به هر که خواهد از فضل خود روزی دهد و هر که را بخواهد فقیر گرداند . و کسانی را که به الله (س) و روز قیامت و رسولَ الله (ص) ایمان نیاورند در دنیا خوار و ذلیل گرداند و در آخرت به عذابی سخت گرفتارکند . و دوزخ بد منزلگاهی است . در آن روز از فرط گرسنگی ، شکم هایشان را از میوه درخت زقوم پر میکنند و تشنگیشان را با مس ذوب شده و یا غسلین برطرف میسازند ، و نه هرگز بمیرند و نه هرگز زنده شوند ، و مدام از الله (س) میخواهند که آنان را دوباره به زمین برگرداند تا اشتباهاتشان را جبران کنند ، و الله (س) در جواب میگوید هیهات ! دیگر راه برگشتی نیست و باید در این دوزخ مخلد بمانید . اما کسانی که به الله (س) و روز قیامت ایمان آورده و رسول الله (ص) را اطاعت کردند ، در بهشتی که در زیر درختانش نهرها جاریست متنعمند . پسرانی که همیشه جوان میمانند و مانند لولو و مرجانند و با کوزه ها و جامهایی از جنس نقره ی خالص به دور مومنان در گردشند و شراب نابی که نه هرگز مست و بیهوش کند تناول میکنند . دختران باکره ای که همیشه به حکم الله (س) باکره اند ، و دست هیچ مردی قبل از مومنان به آنها نرسیده ودر سفیدی اندام همچون لولو مکنونند ، و همیشه با چشمهایشان به چشم مومنان خیره شده و بر روی تختها در کنار مومنان مینشینند . درختانی که میوه هایش در دسترس میباشد و برای چیدن آن میوه ها هیچ به زحمت نمی افتند . و اینکه بعضی از فرشته ها دو بال سه بال و یا چهار بال دارند و اگر الله (س) بخواهد بیشترش هم میکند . و اینکه فرشتگان دختران الله (س) نیستند و عیسی هم پسر الله (س) نیست ، و اینکه الله (س) آسمان و زمین را در شش روز آفرید و خورشید و ماه را مسخر زمین گردانید تا در مداری معین شناور باشند . و از آسمان آبی فرستاد تا زمین مرده را دوباره زنده کند . و ستارگان را چراغ و زینت آسمان قرار داد . و فرشتگان با تیر شهاب ستارگان شیاطینی را که برای استماع آیات الله (س) به آسمان میروند ، نابود میکنند . و هفت آسمان بالای زمین بنا کرد و عرش کبریایش را بر آن قرار داد . و اینکه هشت فرشته عرش الله (س) را حمل و جابجا میکنند . { البته در آیاتی دیگر بیان میکند که الله (س) عرشش را روی دریا بنا کرده } و اینکه از مالتان انفاق کنید و زکات بدهید و به الله (س) قرض الحسنه بدهید و خمس غنایم جنگی را به الله (س) و رسول الله (ص) و خویشاوندان رسول الله (ص) و در راه ماندگان و مهاجرین بدهید . و اینکه انسان را از خاک صلصال خلق کرد و از روح خودش به او دمید تا زنده شود ، سپس او را از نطفه خلق کرد ، و از فرشتگان خواست به او سجده کنند . شیطان سر باز زد و سجده نکرد و از درگاه الله (س) رانده شد و تا قیامت به او مهلت داده شد . و از میان بدن آدم حوا را بیرون کشید تا زوج او شود و در کنارش به آرامش برسد ، و به آنها گفت : در بهشت زندگی کنید و به این درخت نزدیک نشوید ، تا اینکه شیطان گولشان زد و از میوه درخت تناول کردند و الله (س) آنها را به زمین فرستاد »
نام سوره و شماره آیات قوانین الله (س) در قرآن کریم
1 – سوره بقره آیات : 173-174-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-216-217-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-244-245-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285- { هفتاد آیه }
2 – سوره آل عمران آیات : 104- { یک آیه }
3 – سوره النساء آیات : 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-33-34-35-36-58-86-92-93-101-102-127-128-129-130-135-148-149-176- { چهل و پنج آیه }
4 – سوره المائده آیات : 1-2-3-4-5-6-8-32-33-38-44-45-89-90-91-93-94-95-96-97-106-107- { بیست و دو آیه }
5 – سوره الانعام آیات : 143-144-145-146-151-152- { شش آیه }
6 – سوره الاعراف آیات : 31-32- { دو آیه }
7 – سوره التوبه آیات : 91-92-93- { سه آیه }
8 – سوره هود آیات : 114- { یک آیه }
9 – سوره النحل آیات : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 68-69-70-71-72-75-76-91-94-116-126- { بیست و دو آیه }
10 – سوره الاسراء آیات : 23-24-26-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-52-53-54-78-79- { هجده آیه }
11 – سوره طه آیات : 130- { یک ایه } (صفحه سه)
12 – سوره النور آیات : 2-3-4-5-6-7-8-9-10-22-23-27-28-29-30-31-32-33-58-59-60-61-62-63- { بیست و چهار آیه }
13 – سوره الفرقان آیات : 67-68-72- { سه آیه }
14 – سوره الروم آیات : 17-18-38-39- { چهار آیه }
15 – سوره لقمان آیات : 13-14-15-16-17-18-19- { هفت آیه }
16 – سوره الاحزاب آیات : 36-49-50-51-52-53-55-56-59-60-61-62-72-73- { چهارده آیه }
17 – سوره سبا آیات : 36- { یک آیه }
18 – سوره الزمر آیات : 10- { یک ایه }
19 – سوره محمد آیات : 4- { یک آیه }
20 – سوره الفتح آیات : 17-27- { دو آیه }
21 – سوره الحجرات آیات:2-3-4-5-7-9-10-11-12-13-15-17- { دوازده آیه }
22 – سوره ق آیات : 40- { یک آیه }
23 – سوره الرحمن آیات : 8-9- { دو آیه }
24 – سوره المجادله آیات : 3-4- { دو آیه }
25 – سوره الحشر آیات : 7-8-9- { سه آیه }
26 – سوره الممتحنه آیات : 10-11-12- { سه آیه }
27 – سوره الطلاق آیات : 1-2-4-6-7- { پنج آیه }
28 – سوره المد ثر آیات : 6- { یک آیه }
این تمام قوانین الله (س) است که در قرآن کریم ذکر شده ، که روی هم رفته دویست و هفتاد و شش آیه میباشد . مابقی سوره ها و آیات ، تکرار همان متنی است که در بالا ذکر شد . باشد که همگی از رستگاران باشیم . آمّین یا ربالعالمین .

صفحه چهار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)