۴زندانی سیاسی در همبستگی با زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده اعلام اعتصاب غذای نامحدود کردند.

بیانیه 4زندانی سیاسی و اعلام اعتصاب غذای نامحدود در همبستگی با جعفر عظیم زاده

متن این بیانیه به قرار زیر می باشد:
بیش از شصت روز از اعتصاب‌غذای جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به نگاه امنیتی به فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان می‌گذرد.
شصت روز گرسنگی مغرور جعفر عظیم‌زاده کوه آهنی چون او را، به نقطه بحرانی برگشت‌ناپذیر رسانده است. خونریزی روده، بزرگ شدن پروستات، پایین آمدن شدید ضربان قلب و کاهش هوشیاری از عوارض جبران ناپذیری است که بر جسم او تحمیل شده است.
در شرایطی که خواسته‌های برحق ایشان مورد بی‌توجهی مطلق قرار گرفته، ما امضاء کنندگان زیر ضمن دعوت از کلیه وجدانهای بیدار برای حمایت از جعفر عظیم زاده، همراهی خود را با تأکید بر این حقیقت که مسئولیت جان جعفر را برعهده حاکمیت سرکوبگر و دستگاه قضایی آن می‌دانیم و اعلام می‌داریم از روز سه‌شنبه ۸تیرماه دست به اعتصاب‌غذای نامحدود خواهیم زد.

آرش صادقی، علی امیر قلی، وحید صیادی نصیری، بهنام موسیوند.

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)