کمپینی برای آزادی مطبوعات؛ طرح‌های “سازمان گزارشگران بدون مرز” که نشان می‌دهد سانسور در عالم رسانه چگونه باعث ارسال پیام اشتباه به مخاطب می‌شود. در این تصاویر، سانسور بی‌مورد قسمت‌هایی خاص از تصاویر خبری باعث خلق تصاویر جدیدی می‌شوند که با دست‌مایه قرار دادن سوژه‌های غالبا جنسی پیام‌هایی “عمدتا” اشتباه به مخاطب می‌دهند.
3594475366291142294

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)