میگوییم رسیدن به خواست جعفر که خواست میلیونها شهروند ایرانی ست ماراتونی ست که اولین دونده اش جعفر بود . از این مرحله به بعد باید مشعل را از او تحویل گرفته و با مشارکت تک تک فعالین مدنی و اجتماعی به مقصد رساند .
میگوییم فرزند عزیز و نحیف ایران ، تو با صداقت و تمام توانت ، مسئولیت خود را انجام دادی . تو مادرانت را آگاه کردی . همچنان که فرزندانت را . میلیونها ایرانی را .
مادرانه در حال تکمیل بیانیه ای است برای حفظ جان فرزندش جعفر عظیم زاده و اعلام پایان اعتصاب غذای طولانی و دلاورانه اش .
پیروزی همواره از آن کسانی است که صادقانه برای احقاق ، فداکاری نیکنند و ایثار را به دیگران نیز آموزش میدهند . جعفر عظیم زاده با گذشتن از سلامتی جسمانی ش موفق شد توجه جهانیان را به مسائل کارگری در ایران جلب کند . فداکاری ش قابل تحسین است .

عصر سه شنبه ، مادرانه با میهمانانی جدید از فعالین امور زنان ، فرهنگیان و کارگران ، در خانه ی من برگزار شد . با محور نگرانی برای جان جعفر عظیم زاده و یافتن راهی برای برون رفت از این ورطه ی خطرناک .
نظرات و راه حل های متفاوتی بیان شد . بر سر هر کدام از راه حل های پیشنهادی موانعی وجود داشت . با وجود تفاوت در دیدگاهها ، بر سر یک موضوع متفق القول بودیم . اینکه نمیخواهیم جان جعفر از دست برود . همزمان با این امر که خواسته ی او را منطقی و درست میدانیم . یکبار دیگر مرور کردیم آنچه بر سر فرزندان دلیر این ملت آمده و میآید .
اکرم عزیز همسر فداکار و پشتیبان خانواده و پروین محمدی ، همکار و همراه جعفر ، دیرتر از همه به جمعمان پیوستند . آنان با وجود درگیری هایی که این روزها دارند آمدند تا ضمن بیان آخرین رویدادها از مواضع جمع ما نیز مطلع شوند . نیک میدانند که جعفر فرزند و برادر جمع مادرانه است .
در نهایت ، مادرانه و همراهان دیگر به این نتیجه رسیدند که :
تا کنون محور مطالبات جمع مادرانه ، نه به شکنجه و اعدام بوده است . اما از این پس خواست جعفر عظیم زاده ، خواست مادرانه است . اعتراض صنفی ، نباید اتهام امنیتی محسوب شود . میلیونها فرزند ملت ایران مزد بگیر هستند و میبایست ضمن حفظ امنیت شغلی از دستمزد مناسب و پرداخت به موقع نیز برخوردار شوند . میگوییم بار مسئولیت نمایندگی میلیونها کارگر و مزدبگیر را از روی دوش جعفر برمیداریم و بر شانه های همه ی ملت ایران و بخصوص فعالین مدنی و صنفی میگذاریم . شانه های جعفر بیش از ۶۰ روز این بار را به تنهایی برداشت .
میگوییم فرزندان ۱۲ و ۲۰ ساله ی جعفر نباید تاوان هزینه های چنین مسئولیتی را بپردازند .
میگوییم جعفر باید به یک مرخصی درمانی طولانی مدت رفته و سپس به اتهامات وارده بر او با توجه به قوانین انسانی و استانداردهای بین المللی نگاهی دوباره کرد . اعاده ی دادرسی میتواند گامی مهم در حل این معضل باشد .
میگوییم جعفر عزیزمان میبایست بیش از این لب بر غذا و دیگر مواهب زندگی نبندد . میبایست به خانه اش بازگشته و به فرزندانش مبارزه مدنی و تلاش برای زندگی بهتر را بیاموزد .
میگوییم رسیدن به خواست جعفر که خواست میلیونها شهروند ایرانی ست ماراتونی ست که اولین دونده اش جعفر بود . از این مرحله به بعد باید مشعل را از او تحویل گرفته و با مشارکت تک تک فعالین مدنی و اجتماعی به مقصد رساند .
میگوییم فرزند عزیز و نحیف ایران ، تو با صداقت و تمام توانت ، مسئولیت خود را انجام دادی . تو مادرانت را آگاه کردی . همچنان که فرزندانت را . میلیونها ایرانی را .
مادرانه در حال تکمیل بیانیه ای است برای حفظ جان فرزندش جعفر عظیم زاده و اعلام پایان اعتصاب غذای طولانی و دلاورانه اش .
پیروزی همواره از آن کسانی است که صادقانه برای احقاق ، فداکاری نیکنند و ایثار را به دیگران نیز آموزش میدهند . جعفر عظیم زاده با گذشتن از سلامتی جسمانی ش موفق شد توجه جهانیان را به مسائل کارگری در ایران جلب کند . فداکاری ش قابل تحسین است .
https://www.facebook.com/photo.php…

عکس ‏‎Manyjeh Nazem‎‏
عکس ‏‎Manyjeh Nazem‎‏
عکس ‏‎Manyjeh Nazem‎‏

shole
:فیس بوک
مادرانه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com