آزادی

 

طی یکماه اخیر مناطق مرزی حمل و نقل کالا به دلایل نامعلومی بسته شد. هر بار بسته شدن مسیر عبور و مرور حمل کالا، کارگران کولبر مرزی که زندگی هزاران نفر از خانواده هایشان در گرو این “شغل” است را دچار مشکل جدی میکند. آنچه که کسب و کار کارگران مرزی را در معرض از دست دادن چندین روز تامین مایحتاج زندگی آنان را موجب شد این بود که سپاه پاسداران با کاربدستان دولت و همچنین مسئولین استانی در نوار مرزی بر سر سهم خواهی و تقسیم درآمد حاصله از سود کالا ها و دسترنج کارگران در نوار مرزی دعوا داشته اند. تاکنون مسئولین دولتی صاحب اختیار و دریافت کننده درآمدهای حاصله از خرید و فروش کالا در نوار مرزی بوده اند اما سپاه پاسداران مدعی شده است که آنها هستند که حراست نوار مرزی را بر عهده دارند و درآمد حاصله باید مستقیما در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد. از سوی دیگر کاربدستان و مسئولین نهادهای استانی در مناطق مرزی از محروم بودن خود از این درآمد و با توجیه تامین مخارج شهر و روستا نارضایتی خود را اعلام کرده اند. در حال حاضر توافق سه جانبه مفتخوران و آدمکشان نوار مرزی به امضا رسیده است که هر سه ضلع شوم باج خواه در نوار مرزی به تناسب درآمدهای حاصله از گمرکات، دسترنج زحمتکشان بیکار شده که به این شغل روی آورده اند، متعهد شده اند تمام درآمد حاصله را بین خود تقسیم کنند.

این تنها گوشه ای از باج خواهی، چپاول و غارت دسترنج کارگران کولبر مرزی از سوی باندهای اسلامی در این مناطق است. گوشه دیگر مافیای جمهوری اسلامی در مناطق مرزی، گرفتن جان انسانهای زیادی است که تا به امروز صدها زن و کودک را از تنها نان آور خانواده محروم کرده است. مناطق مرزی و حمل و نقل کالا در این نواحی تنها به باج گیری از کارگران کولبر مرزی، مصادره کالاها و در نهایت گرفتن جان این انسانهای زحمتکش که برده وار برای تامین زندگیشان جان می کنند محدود نمیشود بلکه معامله، خرید و فروش و حمل و نقل کالاها، نفت، بنزین و غیره در ابعادی کلان و بطور روزمره از طریق کاروانهای تریلر، کامیون و دیگر وسایل نقلیه نفتکش توسط سپاه پاسداران، آن شبکه گسترده ای است که نوار مرزی را برای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به منبعی مملو از سود و سرمایه و به قتلگاه و جهنمی به تمام معنا برای کارگران کولبر مرزی تبدیل کرده است.
کارگران کولبر مرزی پیشتر در همین مناطق دست به اعتراضات گسترده ای علیه باج خواهی، زورگویی، مصادره کالاها و همچنین اعتراض به تیراندازی آدمکشان اسلامی را بنمایش گذاشتند. تنها راه مقابله کارگران کولبر مرزی با راهزنان اسلامی سپاه پاسداران و حکومت اسلامی این است که در اعتراضات عمومی و متحدانه خود خواهان تامین بیمه بیکاری شوند. جمهوری اسلامی را باید ناچار به تامین بیمه بیکاری، یا ایجاد شغل مناسب در شهرها و روستاهای نوار مرزی کرد و یا این شغل را باید بدون ایجاد هیچگونه مانعی و بدون دست درازی در بقتل رسانیدن و مصادره اموال آنان برسمیت بشناسد.

۱۸ خرداد ۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)