cryptographyرمزگذاری چیست ؟

به عبارت خیلی ساده، رمزگذاری تبدیل متن به کد است. تبدیل متن الکترونیک به شکل دیگر، متن رمز شده، که هر شخصی نمی‌تواند آن را بخواند مگر اینکه مجاز باشد. هنگامی که متنی رمزگذاری میشود، فقط شخصی که کلید درست را دارد می‌تواند متن را بخواند. به عملیاتی که منجر به تبدیل متن رمز شده به شکل اولیه‌اش می‌شود، رمزگشایی میگویند.

رمزگذاری به زبان ساده

هدف از رمزگذاری چیست ؟

هدف اصلی از رمزگذاری، محافظت از داده‌های الکترونیکی ذخیره شده روی ماشین‌ها یا به هنگام انتقال از طریق اینترنت یا در شبکه  داخلی است. الگوریتم‌های رمزگذاری مدرن نقش حیاتی در امنیت سیستم‌های IT و ارتباطلات دارند. با رمزگذاری همچنین می‌توانیم مطمئن شویم که :

  • احراز هویت : منشا پیام تائید شده است.
  • یکپارچگی : محتویات پیام از زمان فرستاده شدن، هیچ تغییری نکرده‌اند.
  • انکار ناپذیری : فرستنده پیام نمی‌تواند، ارسال متن را انکار کند.

ارسال متن رمزگذاری شده بسیار اهمیت دارد; زیرا شما به وسیله این کار می‌توانید اطلاعات مهم و حساس‌ را در دستگاه‌هایتان نگاه دارید، ارسال کنید و تقریبا مطمئن شوید که فقط شما یا شخص مد نظر شما می‌تواند آن را بخواند. وقتی اطلاعات از طریق اینترنت منتقل می‌شوند، تهدیدهای آنلاینی مانند حمله مرد میانی می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، و از اطلاعات شما باخبر شوند، بنابراین با رمزگذاری، جلوی این حملات را بگیرید.

در ادامه این مطلب بخوانید:

چگونه از رمزگذاری استفاده کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)