این روز  بر زنان و مردان کارگر- معلمان- بازنشستگان و

 تشکلات مستقل طبقاتی فرخنده و پیروز باد!

یادداشت :

 

در کارخانه

تنها به رای توست که می‌گردد این جهان

در کارخانه

بوی عرق

بوی حضور روشن فرداست.

در کارخانه

هر قطره خون

سیلاب خشم انفجار رهایی است .

در کارخانه

کودک

غنچه‌ی خونینی است

که از برای برگ بال‌های کبودش

گوهر می‌ریزد

در کارخانه

مرد

رنجابه‌های جان و تنش را

به قیمت ارزانی

حراج می‌کند

و زن

– کبود و سرطانی –

در چادر سیاه چرخ‌های ستم

پیر می‌شود

در کارخانه بُودن و نبُودن حضور دائم دارند

در کارخانه

          –  اما-

همواره

بوی طلوع آفتاب رهایی می‌آید.

ای کارخانه‌های جهان بشتابید!

 

 

محمد شمس لنگرودی

اول مه (یازدهم اردیبهشت) روز ماست!
هم اکنون به وضوح نمی‌توانیم شادی کنیم
و نمی‌توانیم در آرامش به سوی هدف‌های نجیب خویش گام برداریم
با این همه، ما خداوند سرنوشت خویشیم، بهاریم، جوانی هستیم، سپیده دمیم!
و نخستین روز مه، روز ماست، از آنِ ماست!

در هفته‌ها و روزهای اخیر فراخوان‌ها، بیانیه ها، اطلاعیه و آفیش‌ها و عکس‌هایی به اعتبار اول ماه مه از پیشینه‌ی مبارزه‎ی کارگری، از جای جای ایران و خارج از کشور، چه به شکل جمعی یا مستقل به دستم رسید؛ بر آن شدم، برای داشتن یک آرشیو از این مجموعه که توازن نیرو و کشاکش اردوی کار و سرمایه‌ی درون کشور ما را در آستانه‌ی اول ماه مه یازدهم (۱۱) اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان دهد، آن‌ها را در این ویژه نامه تدوین کنم و یکجا در دسترس عموم قرار دهم.

آنچه پیش روی شماست، مجموعه‌ای از بیانیه، اطلاعیه و قطع‌نامه‌هایی است که به مناسب روز جهانی کارگر ۱۴۰۰ از سوی گروه‌ها و تشکل‌های کارگری، احزاب، سازمان‌ها و دسته‌جات سیاسی و حامیان طبقه‌ی کارگر ایران منتشر شده است.

امیر جـواهری لنگرودی
http://karegari.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)