در قسمت پیش؛ ضمن شرح وقایع قرن هجدهم میلادی و آنچه بین سال‌های ۱۷۲۵ تا ۱۷۵۰ گذشت، ازجمله به موارد زیر اشاره نمودم:
• افول صفویان و طمع روس‌ها به ایران
• سفرهای گالیوِر
• جان‌کای و اختراع جدید
• روی کارآمدن امپراتور چیان‌لونگ
• فون‌لینه و طبقه‌بندی گیاهان
• جنگ جانشینی لهستان
• برآمدن و فروشدن نادر شاه
• پروس و فردریش کبیر
• جاکوبیت‌ها و نبرد کالودن
• پایان جنگ جانشینی اتریش
• مرگ یوهان سباستیان باخ
در این بخش یه مهم‌ترین وقایع بین ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰ می‌پردازم.


مقاله مربوط به این بحث(با چکیده انگلیسی+عکسها) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=388

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)