دومین پیش‌شماره‌ی ماهنامه‌ی درفش در حوزه‌های تاریخ و فرهنگ ایران، گستره‌ی فرهنگی ایران، زبان و ادب فارسی و یادمان‌ها و زیست‌بوم منتشر شد.

IMG_20160315_221445
این شماره از ماهنامه‌ی ایران‌پژوهی درفش از بخش‌های «نگاه ملی»، «ایران فرهنگی»، «تاریخ»، «ادب پارسی»، «زبان فارسی»، «یادمان‌ها» و «زیست‌بوم» تشکیل شده است. نوشته‌های بخش نگاه ملی عبارت هستند از: ایران نیازمندِ یک «نظریه» است / از استاد سیدجواد طباطبایی؛ زبان فارسی و توسعه ملی / از دکتر چنگیز پهلوان؛ ناسیونالیسم در برابر وطن‌پرستی: دو سرمشق رقیب برای پیکربندی هویت اجتماعی / از دکتر شروین وکیلی؛ اتحادیه‌ی کشورهای هم‌تبارِ ایرانِ بزرگِ فرهنگی / از دکتر میرمهرداد میرسنجری؛ و سازمان میراث فرهنگی و پاسداری از زیست‌بوم / از سوسن چراغچی. «من و تو ریشه‌های مشترکی داریم»، مصاحبه‌ی روزنامه‌ی اوسِتیایی راست‌زیناد با احسان هوشمند، پژوهشگر مسایل قومی، و «بحرین تاریخی کجاست؟» پژوهشی از دکتر هوشنگ طالع نوشتارهای بخش ایران فرهنگی ماهنامه هستند. در بخش تاریخ با «چگونگی شکست مأموریت نمایندگان ایران در کنفرانس صلح پاریس»، پژوهشِ ایرج ذوقی و «داستان قهوه» از شهربَراز آشنا می‌شویم. «در رثای سیمین بهبهانی» از دکتر حسین مجتهدی و «در جست‌وجوی واژگان فارسی اسب‌شناسی» پژوهشِ استاد آذرتاش آذرنوش مطالبِ بخش ادب پارسی درفش هستند و «پارسی‌نویسی و سره‌گرایی» نوشته‌ی کورش جنتی بخشِ زبان فارسی مجله را تشکیل می‌دهد.

در بخش یادمان گزارشِ «تاریخ از زبانِ نگهبانان تاریخ» از دکتر محمود دهقانی را می‌خوانیم و بخش زیست‌بومِ درفش گزارشی است از وضعیت درخت‌های خیابان ولی‌عصر با عنوانِ «تهران؛ شهر بی‌درخت»، از حسن قدیانی. این کنشگر زیست‌بومی درختان این بلندترین خیابان غربِ آسیا را شمرده و بر خلاف آنچه از بازماندگانِ شصت هزار درخت کهنسال این خیابان گفته می‌شود و عموماً از حدود ۸۰۰۰ درخت یاد می‌کنند او به عدد ۴۲۶۴ اصله رسیده است.

فروزش به مدیریت علیرضا افشاری، روزنامه‌نگار، نویسنده و کنشگر میراث فرهنگی و زیر نظر شورای سردبیری تهیه می‌شود. این ماهنامه، با قیمت ۱۰ هزار تومان، اینک در جایگاه‌های فروشِ مطبوعاتِ شهر تهران و شهرهایی چون رشت، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و… در دسترس است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)