احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران،در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران صحبت می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)