حسن روحانی آیت الله خامنه ای را به پل برد

۱- قبلاً و در مطلبی با عنوان سپاه پاسدان از فرشته تا شیطان تحلیل دقیقی – مورد تأیید گسترده حتی از داخل سپاه هم قرار گرفت – از سپاه نوشته ام. و در آنجا تدقیق کرده ام که سپاه یک جمهوری اسلامی مدل است و هرخوب و بد و تند و کند و گند و صلاحی که جمهوری اسلامی دارد سپاه پاسداران هم دارد. اینک اما می گویم سپاه نه تنها عین جمهوری اسلامی است. بلکه عین ملت هم است. به این معنا که سپاه هم مثل جامعۀ فعلی ایران بخش ایدئولوژیک دست پاک متحجری دارد؛ بخش اقتصادی بسیار فاسدی دارد؛ و بخش مدرنی که دغدغه های جامعۀ معمولی را دارند. آیت الله خامنه ای و روحانیان سنتی با بخش ایدئولوژیک متحجر سپاه کاملاً منطبق، با بخش اقتصاد مافیایی فاسد آن ناهماهنگ اما مجبور از مدارا و با بخش مردمی و مدرن آن مخالف اما مجبور از تحمل هستند. هر کدام این سه مورد نیازمند شرح و تفصیل مفصلی است در مورد چرایی ها و چگونگی ها؛ که قصد ندارم به آن بپردازم. بلکه منظورم از این نوشته موضع گیری بسیار خوب روحانی در برابر بخش اقتصادی فاسد سپاه است. زیرا باعث یک سری فعل و انفعالاتی خواهد شد که خامنه ای را باجبار لخت نشان خواهد داد.

khameni-rohani-495x342

۲- ماجرا چنین است که طبق شواهد متعدد و مورد تأیید و مستند تمام کارشناسان رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور در حال یک مبارزۀ ایدئولوژیک در پشت صحنه هستند که نمودهای ظاهری آن در سخنرانی های متقابل این دو قابل ردیابی دقیق است. بویژه از سوی آیت الله خامنه ای که بمحض هرنوع موضع گیری عقلانی و تنشزدا از سوی روحانی سخنرانی علنی تنشزایی می کند و هشدار می دهد که عقب نشینی نخواهد کرد. تا امروز هرچه تقابل موضعگیری این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی بوده مربوط بوده است به حوزۀ ایدئولوژی مذهبی مارکسیستی خامنه ای از سویی و اومانیسم لیبرال روحانی از سوی دیگر. به این معنا که روحانی تحجر مذهبی داخلی – کمتر – و ضد امپریالیسم خارجی – بیشتر – ایدئولوژی را هدف می گرفته و در مورد تحجر داخلی با واکنش هماهنگ و تقویت کنندۀ رزنانسی خامنه ای و روحانیان ارشد قم و بخش ایدئولوژیک متحجر سپاه قرار می گرفته؛ و در حوزۀ تنش زدایی بجای تنش زایی با واکنش خامنه ای و بخش ایدئولوژیک متحجر سپاه روبرو می شده است. بطوریکه همه دیگر عادت کرده ایم که روحانی حرفی و رفتاری در این دو حوزه بزند یا بکند. و خامنه ای خیلی سریع عکس آن را بگوید یا انجام دهد. آخرین مورد همین نشان دادن خامنه ای به فاتحان سپاهی ضد آمریکا! بود و مدال دادن بلافاصلۀ روحانی به فاتحان دیپلماتیک مذاکره کننده با امریکا. البته گفتم که روحانی هم به حرف ها و رفتارهای خامنه ای بدل می زند. اما این خامنه ایست که تهاجم سریع در دستور کارش است و روحانی تا مجبور نشود سعی می کند با خامنه ای عریان روبرو نشود. که البته علل مهمی دارد و اصلی ترین علتش موقعیت سیاسی ممتاز خامنه ای در قانون اساسیست و ترس روحانی از رنجیدن قم و البته این اعتقاد روحانی که خامنه ای را تا حدود زیادی اسیر در دستان پرقدرت سپاهیان فاسد هم می داند.

۳- امروز اما روحانی اختلاف دیدگاه فی مابین خودش و خامنه ای را از نظر ادبیاتی بحوزه ای برده است که نقطه ضعف اصلی خامنه ایست و او نخواهد توانست براحتی از پس این حملۀ روحانی به بخش فاسد اقتصادی سپاه برآید و مقابله کند. زیرا همانطور که گفتم هرچند خامنه ای خودش هم در مورد فساد تحفظ شخصی و مذهبی دارد و با این بخش از سپاه اگر هم توان مقابله نداشته باشد – که نشان داده ندارد – اما مشکل اساسی دارد. اما بخش فاسد سپاه چنان قوی و در تاروپود کشور نفوذ مافیایی دارد که خامنه ای حتی به زبان هم نمی تواند به این بخش حملۀ علنی بکند. و بهمین خاطر هم است که نه اصطلاح “برادران قاچاقچی” محمود احمدی نژاد را رد و تأیید کرد؛ و نه بسادگی خواهد توانست با حملۀ روحانی به “دستگاه و نهادی که قاچاق سازماندهی شده دارد و کالا وارد می کند و جلو رشد صنایع داخلی را سد کرده است”. – گل صحبت های امروز روحانی در همایش – مقابله کند و بروی خودش بیاورد. البته اگر روحانی روحیۀ رادیکال داشت و می خواست؛ می توانست خامنه ای را روی این پل مهم آنقدر نگهدارد که ناچار خاک شود و ضربه فنی. اما نه روحانی چنین روحیه ای دارد و نه صلاح دولتش است در حال حاضر که بجنگ علنی با سپاه برود. تنها شانس باقیمانده مان برای واکنش خامنه ای به این پل رفتن توسط روحانی این است که سپاه بخامنه ای دیکته کند که باید در مقابل افشاگری روحانی از سپاه حمایت کند. در چنین حالتی قطعاً خامنه ای قدرت سرپیچی از دستور سپاه را ندارد و ناچار بمیدان باخت کشانده خواهد شد. خواستم گوشی را داه باشم دستتان که مراقب واکنش خامنه ای هستیم و از احتمال ضعیف واکنش او برای رهایی از گیرافتادن در این مخمصه لذت خواهیم برد! یا…هو

بعد از تحریر: من هنوز تحلیل اصلی انتخاباتیم را ننوشته ام و هر روز یک خبر مهمی باعث تعویقش می شود. اما حسم خبر داده که ممکن است ملت کار مهمی بکند. و خواهم نوشت. انقلاب و براندازی نیست اما راه دست ما برای راستی آزمایی “استحاله در کدام پیچ است” خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)