تابه حال به در کوچه های پشت مسجد شاه اصفهان قدم زده اید. تصاویر زیر از کوچه های پشت مسجد شاه اصفهان را فاطی آقاجانی از همراهان زمانه برای ما فرستاده است.

fatifati 1fati 2fati3fati4

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)