۱- واقعیت این است که خاطرم نیست که آیا دیدار اختصاصی خامنه ای با دبیرخانۀ امنیت ملی برای اولین بار اتفاق افتاده است یا نه. اما مطمئنم که اگر هم بار اول نباشد این دیدار در طول رهبری خامنه ای بطور حتم سومی نداشته در گذشته؛ و لذا دیداری غیرمتعارف بحساب آورده می شود. و البته از این جهت هم که شورای امنیت ملی جزو ستاد شخصی و تخصصی (بخوان حیات خلوت) رهبر است و خامنه ای حتی با اعضای اصلی آن هم دیدار رسانه ای انجام نمی دهد تا چه رسد به کارمندان دبیرخانه که نقش میرزا بنویس دارند؛ یا در بهترین حالت کارشناس و مشاور هستند و دخالتی در تصمیمات ندارند. اما چرا خامنه ای با این گروه کوچک کارمندان اداری دیدار اختصاصی و عمومی و رسانه ای کرده است و ان هم در مقطع حساس قبل از انتخابات.

۲- بی بی سی فارسی در یکی از برنامه های تحلیلی هفتۀ گذشته اش این سخن خامنه ای را که گفته بود “مخالفان فقط انتخاب کنند  و نه اینکه نامزد هم بشوند” – و باعث طنز و فکاهه و تمسخر شده بود در بین مخالفان نظام و رهبری – را به بحث گذاشته بود. مهدی خلجی یکی از شرکت کنندگان این بحث آمد و یک زاویۀ جدید تبلیغاتی پیچیده تر و موجهی از سخن خامنه ای را برملا و پررنگ کرد. خلجی مدعی شد که حرف خامنه ای هم درست بود و هم آگاهانه زده شده است و حرف چرتی نبود و نیست. خلجی اینطور گفت که حرف خامنه ای با مخالفان دارای پیام امنیتی بود به این معنا که خامنه ای بمخالفان می گفت که امنیت فیزیکی ایران در بین اینهمه آشوب و ناامنی منطقه و همسایگان دستاورد حکومت (نظام) است و شما هم بشکرانه و هم بجهت تداوم این امنیت بی نظیر باید به حکومت کمک کنید با رأی دادن تا من بتوانم کماکان امنیت کشور – که شامل امنیت شما و خانواده تان هم می شود – را تأمین و تداوم بدهم.

۳- گمان و حدسم بر این است که دیدار با دبیرخانۀ امنیت ملی بعد از گرفتن این اظهار نظر مهدی خلجی در بی بی سی کلید خورده و برنامه ریزی شده و انجام شده است. به این معنا که چون دیدار با اعضای اصلی شورای امنیت ملی بدلایل مختلف – از جمله بخاطر محرمانه بودن برخی از اعضای ترکیب شورای امنیت ملی هم – بطور علنی صلاح دیده نشده است. خامنه ای با دبیرخانه ملاقات کرده با دو هدف:

“اول بخاطر برجسته کردن موضوع امنیت و گره زدن خبر این دیدار با ذهن تازۀ نخبگان مخالف نظام در داخل کشور که ناشی از دیدن و شنیدن تحلیل موافق مهدی خلجی در بی بی سی فارسی بوده و از این طریق تزریق غیرمستقیم “امنیت خیلی مهم است و نظام آنرا تأمین کرده است” به جامعه. بویژه نخبگان مخالف تا آنان موضوع اهمیت امنیت را ناخواسته و با بحث در کلاس ها و تجمعات و دانشگاه ها گسترش بدهند در بین مردم و نتیجۀ بدیهی اش ترغیب زیرپوستی مخالفان به مشارکت در انتخابات پیش رو بشود.

دلیل دوم هم این بوده است که با تأکید مؤکد به حزب اللهی خالص بودن و ماندن همۀ مرتبطان و کارکنان شورای امنیت ملی پیامش را جزیی تر هم بکند که امنیت مهم است و این مهم را نظام (متشکل از خامنه ای و منصوبان او در نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و قضایی) تأمین کرده اند و نظام جز جبهۀ نزدیک بمن و شریعت گراها نیست و انتظار جلب رأی برای اصولگرایان مورد نظر خودش را داشته است.

۴- اما هرچه است این نکته قطعی است که دیدار خامنه ای با عناصر دست دوم مهمترین نهاد تأمین امنیت کشور از نظر تاریخ دیدار هم نامتعارف بوده؛ و بنظرم می رسد که خامنه ای هنوز در ضعف بعد از برجام است و با همۀ تمهیداتی که اندیشیده اند از انتخابات عنقریب هم بیم دارد و هم عواقب حاصل از آن را نمی تواند پیش بینی کنند. تأکید محکم خامنه ای به مقابله با “جریانی که از ابتدای انقلاب در داخل نظام بوده و به حرکت های رادیکال و انقلابی اعتقادی نداشته” بیشتر شبیه تیراندازی با دوشکا برای متفرق کردن تجمع کودکان دبستانی را تداعی می کرد که در حال تدارک برای جشن تولد دوستشان هستند. و الا عرفی گراهای داخل نظام زور و اختیاری ندارند از جنبۀ نهادهای قدرت که کارشان به پیام تهدید و سرکوب امنیتی نیاز داشته باشد. و من از همین جاست که ترس خامنه ای را مطمئن می شوم و معتقدم که احتمال یک شگفتی از رفتار مردم در انتخابات پیش رو بعید نیست. آن شگفتی چیست و انتخابات چه سرنوشتی در امید یا نا امیدی ما منتظران “استحالۀ نظام” رقم خواهد زد می ماند برای مطلب بعدی. زیرا مطلب دیدار امنیت محور خامنه ای خودش باندازۀ طول یک پست و خستگی پستچی زمان و مکان برد. یا…هو

بعد از تحریر:
این موضوع را یادم رفت تصریح بکنم که بنظر من برداشت خلجی از حرف “دعوت بمشارکت مخالفان” خامنه ای خیلی سخت باور و پیچیده و چندلایه – هرچند درست از جنبۀ تحلیلی – است و در حقیقت خامنه ای بعد از شنیدن حرف خلجی؛ این زاویۀ امنیتی پیام خودش را کشف کرده و اقدام به بهره برداری از آن کرده است. و در روزی که از مخالفان خودش دعوت به رأی دادن می کرد به احتمال خیلی زیادچنین چیزی در ذهنش – به شفافیتی که خلجی گفت – نبوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)