در قسمت پیش از اردشیر بابکان؛ بنیانگذار سلسلهٔ ساسانی که می‌کوشید خود را مرتبط با خداوند و دارندهٔ فَرّه ایزدی بنمایاند، صحبت شد و گفتم اگرچه واژهٔ ایران به‌عنوان «نام سرزمین اسطوره‌ای آریاییان» در اوستا، به کار می‌رفت اما در دوران اردشیر بود که بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان اطلاق شد.
به واژه‌ ترکیبی اهورمزدا و مفهوم آن در گات‌ها و زبان سانسکریت؛ به تاریخ ژاپن در دوران امپراتوری (که فرهنگ بودایی رشد و شکوفایی یافت)، به بحران قرن سوم (بحران شاهنشاهی)
که امپراتوری روم زیر فشار تهاجم، جنگ داخلی، طاعون و رکود اقتصادی قرار داشت و به زنوبیا ملکه تِدمُر هم اشاره شد.
در این قسمت به مهمترین وقایع قرن چهارم میلادی می‌پردازم.


مقاله مربوط به این بحث(با عکسها و چکیده مقاله به زبان انگلیسی) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=343

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)