اینکه کسی اعتقادات شخصی خود را با شور و هیجان بیان می‌کند به این معنی نیست که مجبورید همه نظراتش را تایید کنید. اگر با او هم عقیده نیستید، در حق خودتان و آن فرد انصاف نیست که از دیدگاه های خودتان بگذرید و نشان دهید که با او موافق هستید. به صورت منطقی و محترمانه نشان دادن عدم موافقتتان خیلی بهتر از این است که به موافق بودن تظاهر کنید.

در نتیجه 

به هر چیزی هم که دیگران می‌گویند یا می نویسند، پاسخ مثبت بدهکار نیستید.

هر زمان که لازم است حق دارید “نه” بگویید و نظر دیگر داشته باشید. در واقع موفق‌ترین و با هوش ترین افراد دنیا کسانی هستند که هنر “نه” گفتن به هر چیزی که اولویت زندگی‌شان نیست را تشخیص داده و یاد گرفته‌اند.

و اینکه 

آدم ها باید از مخالفت هوشیارانه بیشتر محظوظ شوند تا موافقت منفعلانه، زیرا اگر به “هوشیاری” چنانکه باید ارج گذاشته شود، آن مخالفت به همداستانی عمیقتری خواهد انجامید تا این موافقت.
انتقادهای دوستانه از نظریه ها و گفتمان های طرف مقابل وقتی که بر مبنای آگاهی و با نکته سنجی بیان شوند و یا حتا با کنجکاوی پرسشی ساده طرح شود، تولید فکر و گفتمان جدید کرده و بسیار راهگشا و دلنشین خواهند بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)