تفاوت احراز هویت و مجوز چیست؟

احراز هویت و مجوز دو مفهوم مدیریت دسترسی هستند که ترکیب این‌ دو استراتژی امنیتی خوبی برای یک شرکت فراهم می‌کند. در این مقاله آموزشی از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک در مورد تعاریف احراز هویت و مجوز و همچنین تفاوت بین این دو می‌خوانیم.

این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

احراز هویت چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)