شهرام احمدی ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ اهل سنت کرد ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ١٣٨٨ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ شهر سنندج به هنگام بازگشت به خانه از راه مسجد ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﯿﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﻭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻋﺎﺯﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ شد، پس از به هوش آمدن ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

12189955_920008951427394_6588745301538105557_n
ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ۴٣ ﻣﺎﻩ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ و اعتراف اجباری در زیر بدترین شکنجه ها ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ١٣٩١ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ریاست ﻗﺎﺿﯽ ‏« ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ‏» ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۴ ﺣﮑﻢ اعدام وی ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻧﻘﺾ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۲۸ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ صادر ﻭ روز گذشته ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ کشورﺣﮑﻢ اعدام شهرام احمدی ﺭﺍ ﺗﺎیید و به اجرای احکام فرستاده شد.
در این سالها شهرام احمدی ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭ کوچکترش ‏« ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﻱ ‏» در سال ۱۳۹۱ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ و همچنین اعدام حامد احمدی و چند تن از دوستانش در اسفند ماه سال گذشته بوده است.
شهرام احمدی هم اکنون ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺸﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
برای نجات جانش و جلوگیری از اعدام قریب الوقوع شهرام احمدی تلاش کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com