محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران می گوید بعد از پنج ماه حضور دائمی در انفرادی بدون هیچ دلیل قانونی وضعیت رسول بداقی نگران کننده است…

وی در گفتگو با سایت حقوق معلم و کارگر درباره اخرین وضعیت رسول بداقی از فعالان صنفی کانون صنفی معلمان تهران که از سال ۸۸ به اتهام فعالیت های صنفی درزندان به سر می برد چنین گفت :
اقای بداقی که درسال ۸۸ بازداشت وبا حکم ۶ سال زندان در زندان گوهردشت به سر می برد قاعدتا باید تیرماه امسال ازاد می شد.اما اردیبهشت ماه امسال به بهانه پرونده جدید به بند دو الف منتقل شده و تخت بازجویی های جدید قرار گرفت.متاسفانه نه تنها در تیرماه بعد از شش سال زندان بدون مرخصی ازاد نشد که در دادگاهی جدید به ریاست قاضی صلواتی مجددا با حکم ۳ سال زندان مواجه شد.علاوه بر اینها باوجودیکه بازجویی های پرونده جدید به پایان رسیده و حکم هم صادر شده است وی همچنان در انفرادی بوده و به بند عمومی منتقل نمی شود.
این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به خطر حضور طولانی یک زندانی در شرایط انفرادی مسئولیت عواقب احتمالی و خطرات جانی محتمل را متوجه مسئولان قضایی و امنیتی دانسته و چنین اضافه می کند:
تجربیات گذشته از زندانیان نشان می دهد که حضور طولانی در زندان انفرادی می تواند خطرات جسمی و روحی برای زندانی به دنبال داشته باشد.حال که درپرونده جدید حکم هم صادر شده است حداقل انتظار این است که رسول بداقی به بند عمومی منتقل شود.حضور همچنان این فعال صنفی در انفرادی نه تنها عملی غیر انسانی است که با قوانین جزایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد.ما امیدواریم حداقل با انتقال ایشان به بند عمومی جلوی اسیب های احتمالی بیشتر گرفته شود.
علاوه بر رسول بداقی سه عضو دیگر کانون صنفی معلمان ایران همچون محمود بهشتی ،اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی به اتهام فعالیت های صنفی همچنان در زندان بسر می برند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)